Ulga z tytułu oddania krwi

Ulga z tytułu oddania krwi

Aby wyliczyć jak duża ulga z tytułu oddania krwi nam przysługuje należy pomnożyć oddaną w danym roku krew (wyrażoną w litrach) przez 130 (to ekwiwalent za jeden litr krwi). Czyli za oddanie 0,45 l krwi można odliczyć 58,5 zł od dochodu. Kobiety w jednym roku mogą maksymalnie oddać 1,8 l – czyli dochód pomniejszają o 234 zł, mężczyźni z kolei w jednym roku mogą oddać maks. 2,7 litrów, czyli mogę odliczyć od dochodu aż 351 zł…

Wyliczoną ulgę z tytułu oddania krwi lub jej składników (np. osocza) – wykazujemy w PIT-O w poz.15. PIT-O, to załącznik do zeznań głównych (np. PIT-28, PIT-37, PIT-36). Dla pozostałych składników krwi sposób wyliczenia ulgi jest taki sam, jak dla krwi, czyli oddaną wartość (wyrażoną w litrach) mnożymy przez 130.
Aby odliczyć ulgę z tytułu oddania krwi należy oddać krew w centrum krwiodawstwa lub w akcji organizowanej przez taką stację. Możemy również odliczyć krew, jeśli oddajemy ją w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.
Ulga z tytułu oddania krwi lub jej składników wraz z ulgą na cele kultu religijnego i na cele pożytku publicznego niehonorowy-dawca-krwi może przekroczyć 6% dochodu lub przychodu ze składanego PIT-u. Dla każdego zeznania osobno.
Jeśli wypełniamy dwa PIT-y (np. PIT-37 dla dochodów z pracy i PIT-28 dla dochodów z najmu prywatnego), to możemy odliczyć krew w dwóch PIT-ach – część darowizny na cele krwiodawstwa w jednym zeznaniu (PIT -28), a część w drugim (PIT – 37). Ważne jest, aby tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.

Przykład
Pani Joanna w 2014 r. osiągnęła dochód z umowy zlecenia w wysokości 3500 zł, który wykazuje w zeznaniu PIT-37, oraz przychód z najmu prywatnego w wysokości 4000 zł, który wykazuje w PIT-28 Jednocześnie oddała krew o wartości 300 zł. Czy w składanych zeznaniach będzie mogła odliczyć całą wartość darowizny?

Tak. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT -28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika, czyli kwoty 240 zł (6% z 4000 zł), a w zeznaniu PIT -37 – 6% dochodu, czyli kwoty 210 zł (6% z 3500 zł).
Pani Joanna może zatem w zeznaniu PIT -28 (składanym do 31 stycznia 2019 r.) odliczyć od przychodu 240 zł, a w zeznaniu PIT -37 (składanym do 30 kwietnia 2019 r.) odliczyć od dochodu pozostałą część darowizny, tj. 60 zł (wartość oddanego osocza – 300 zł minus odliczona już w PIT -28 część w kwocie 240 zł).
Pani Joanna może dowolnie ustalić proporcje – zdecydować, jaką kwotę chce odliczyć, w którym zeznaniu. Ważne jedynie, aby nie odliczać dwa razy tego samego.

Czy potrzebna jest dokumentacja?
Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania
z odliczenia.