Opodatkowanie skalą podatkową (18, 32%)

Opodatkowanie skalą podatkową (18, 32%)

Skala podatkowa, to podstawowy rodzaj opodatkowania naszych dochodów. Taka forma opodatkowania jest przeznaczona m.in dla osób uzyskujących dochody:

  • z pracy,
  • z zagranicy,
  • z rent oraz emerytur,
  • z praw autorskich,
  • z umów dzieło, zlecenia.

Taką formę opodatkowania mogą również wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą (mogą one wybierać spośród trzech możliwości: skala podatkowa, ryczałt, podatek liniowy).
Skala podatkowa polega na zróżnicowaniu podatku zależnie od wysokości dochodów. Większe dochody = większy podatek. Korzyścią skali jest natomiast możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów (podatek płacimy od dochodów, a nie od przychodów) oraz odliczenie wszystkich należnych ulg, a także prawo do rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do
85 528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
ponad 85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

* podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.