Ostrzeżenie o fałszywych e-mailach.

Ostrzeżenie o fałszywych e-mailach.

Ministerstwo Finansów przestrzega, aby nie otwierać przychodzących na skrzynkę mailową wiadomości o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, ani też załączników do tych wiadomości. Są one fałszywe, a odnośnik w wiadomości prowadzi do zainfekowanego pliku.

Urząd skarbowy pit 2020: autor wiadomości mailowej informuje o doręczeniu zawiadomienia w sprawie kontroli skarbowej, nieskutecznej próbie nawiązania kontaktu telefonicznego. Powołuje się na przepisy podatkowe podając ich nazwy, numery, publikacje.Przytacza prawa i obowiązki podatnika.  W podpisie podaje swoją funkcję oraz nazwisko.Wszystko to powoduje, że pismo wydaje się wiarygodne. Na koniec prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości i pobranie załączników. Nie należy otwierać ani wiadomości ani załączników, gdyż są one fałszywe i mogą zainfekować nasz komputer.

Ministerstwo podaje przykład fałszywego wezwania. Poniżej fragment przykładowego e-maila.

Od: Urząd Skarbowy m.jakubowski@urzadskarbowy.c0.pl

Do: …………………………………………………………….

Wysłano: 23 kwietnia 12:05

Temat: INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ.

Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.04.2020 roku. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w dniach 4-7 .04.2020 r. i niezastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2020 r. w celu ustalenia terminu kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin wszczęcia kontroli na 29.04.2020 r.o godz.9.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje………………………………

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzoną przez Panią/Pana  Firmą wymienionych w załączniku.

Załączniki do pobrania.

Nieobecność Pani/Pana może być uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia ………….

INSPEKTOR KONTROLI

Urząd Skarbowy

mgr Marian Jakubowski

 

Kontrole dotyczące rozliczenia pit 2020 czy pit 2019 mogą zdarzyć się przez pięć kolejnych lat. Bądźmy jednak ostrożni w przypadku otrzymania informacji drogą mailową. Ministerstwo Finansów zaleca nieotwieranie takich wiadomości.