Perspektywa wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT online 2020

PIT za 2020 online opierając się na określonych uprzednio podatkowych procedurach, podobnie jak to było z PIT za 2019 online, otwiera przed podatnikami możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego w wyniku czego, mogą oni odnieść szereg wymiernych korzyści związanych z łącznym opodatkowaniem dochodów z członkami rodziny. Nie są przewidziane żadne znaczące zmiany w tym zakresie względem PIT 2019.

Roczne rozliczenie podatkowe PIT 2020 online podobnie jak rozliczenie PIT 2019 online dopuszcza trzy odrębne konfiguracje łącznego rozliczenia z członkiem rodziny. Wspólne rozliczenie dopuszczalne jest z małżonkiem, z dzieckiem oraz w szczególnych wypadkach z nieżyjącym małżonkiem. Już na wstępie warto zauważyć, iż wspólne rozliczenie w pewnych sytuacjach jest niemożliwe — dla przykładu PIT 28 oraz PIT 38 wymagają rozliczenia indywidualnego, co przekreśla szanse łącznego rozliczenia z inną osobą. Oczywiście największa liczba podatników zainteresowana wspólnym rozliczeniem dochodów korzysta z formularzy PIT 37 ewentualnie PIT 36 online — wynika tak z relatywnej popularności tych formularzy wśród podatników, jak i z prawnej możliwości łączenia dochodów na ich podstawie.

Najpowszechniejszym wypadkiem łączenia dochodów w rozliczeniu w PIT online 2019 było łączne rozliczenie małżonków. Jest ono dopuszczalne pod warunkiem, że małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy, a osoby nim związane pozostawały we wspólnocie majątkowej. Ten typ łączenia dochodów nie będzie niestety możliwy w przypadku, gdy jedno z małżonków prowadziło działalność gospodarczą i rozliczało się z niej przy użyciu podatku liniowego, karty podatkowej ewentualnie ryczałtu.

Wspólny PIT online dla osób wychowujących samotnie dziecko stanowi drugi tryb łącznego rozliczenia dostępnego w RP. Pozwala on na uwzględnienie w zeznaniu podatkowym dziecka i skorzystanie tym sposobem z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego. Osoba samotnie wychowująca dziecko i chcąca skorzystać z tych preferencji podatkowych musi posiadać prawny status opiekuna dziecka.

PIT rozliczenie online to także możliwość łącznego rozliczenie z nieżyjącym małżonkiem. Jest to możliwe w dwóch odrębnych wypadkach i zapewnia te same korzyści podatkowe. Po pierwsze, jeśli małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, a współmałżonek zmarł w jego trakcie. Po drugie, małżeństwo trwało przez cały rozliczany rok podatkowych, a współmałżonek zmarł po jego zakończeniu jednak przed dokonaniem rozliczenia podatkowego.