PIT 2020 online. Jak złożyć korektę PIT-u?

PIT 2020 online. Jak złożyć korektę PIT-u?

Termin dla złożenia zeznania rocznego, to 30.04 roku podatkowego (z dochodami za rok ubiegły). Gdy 30.04 wypada w dzień wolny od pracy, to czasem złożenia wypełnionego PIT-u jest pierwszy dzień roboczy następujący po 30.04.

Przy rozliczeniu PIT bardzo ważna jest rzetelność – należy uważać, aby odpowiednie kwoty wpisać w odpowiednie rubryki. Każdy błąd może nas kosztować większym podatkiem do zapłaty lub wizytą w urzędzie. Ważne też, aby w PIT 2014 wpisywać dane zgodnie z prawdą. Zatajenie jakichś faktów (umyślnie lub nieumyślnie), czy też zmniejszenie przychodów nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ, gdy urząd się zorientuje (w toku rutynowych kontroli lub na podstawie doniesień „życzliwych” sąsiadów) może wszcząć postępowanie przeciwko nam.

Jeżeli poprawimy błędy zanim urząd się zorientuje, to nie grozi nam żadna kara – wystarczy złożyć korektę. Na korektę mamy 5 lat od dnia złożenia błędnego PIT-u.
Korekta polega na wypełnieniu PIT-u od nowa. Czyli bierzemy pusty formularz, i w polu „Cel złożenia zeznania” w poz. 10 zaznaczamy kwadrat nr 2 „korekta zeznania”. I wypełniamy nowy formularz PIT prawidłowymi danymi. Dołączamy również załączniki, które załączaliśmy w poprzednim Picie.
Korektę możemy również złożyć, gdy wcześniej nie odliczyliśmy jakiejś ulgi, a okazało się, że nam przysługiwała – na korektę w tym zakresie mamy również 5 lat od dnia złożenie korygowanego PIT-u.

Należy pamiętać, aby korektę PIT składać na druku obowiązującym w dniu złożenia przez nas PIT-u, który korygujemy. Np. w 2010 r. złożyliśmy PIT, w 2013 r. zorientowaliśmy się, że nie odliczyliśmy ulgi, która nam przysługiwała. Składamy wtedy korektę PIT-u w roku 2013, ale na wersji druku, jaki obowiązywał w 2010 r.

Jeżeli korekta dotyczy zmiany OPP – np. w Picie złożonym do 30.04 nie wskazaliśmy OPP, a chcielibyśmy przekazać 1% dla jakiejś OPP – to możemy zrobić korektę PIT-u – na złożenie PIT-u z korektą w tym zakresie mamy czas do końca maja.

Jeśli nasz korekta dotyczy zmiany sposobu opodatkowania – np. złożyliśmy PIT jako osoba indywidualna, a chcielibyśmy złożyć wspólnie z małżonkiem – to na korektę w tym zakresie mamy czas do 30.04.

Korektę można zarówno złożyć osobiście, jaki i wysłać online. Korektę PIT można wysłać również przez program do rozliczania PIT.