rozliczenieRozliczenie PIT online za 2019 rok – najważniejsze informacje

Oprócz osób zawodowo zajmujących się księgowością i rachunkowością, większość z nas podchodzi do wypełniania pitów z dużą rezerwą i obawą. Ewentualne błędy i dokonywanie korekt może skutecznie uprzykrzyć życie.  Poza tym wiele zabieganych osób nie ma czasu, by na spokojnie zająć się rozliczeniem i niestety robi to na ostatnią chwilę, stojąc później w bardzo długich kolejkach na poczcie lub w Urzędzie Skarbowym. Na szczęście od kilka lat mamy możliwość wypełnienia i przesłania naszego zeznania podatkowego za pomocą internetu. Również pit za 2019 online możemy wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu.

Aby złożyć pit 2019 jest jeszcze dużo czasu. Warto jednak na bieżąco śledzić informacje o sposobach rozliczeń. Niektóre zmieniają się z roku na rok. Jeśli nic się nie zmieni, względem roku 2019, w 2019 przez internet będziemy mogli złożyć pity 2019; PIT 16A (czyli kartę podatkową), PIT 19A (dot. duchownych), PIT 28 (związany z rozliczaniem na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego), PIT 36 (gdy prowadzimy swoją działalność gospodarczą), PIT 36L (gdy prowadzimy działalność gospodarczą z podatkiem liniowym), PIT 37 (umowy cywilno-prawne jak np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło), PIT 38 (przy dochodach kapitałowych) oraz PIT 16 (to wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej).

Gdy wiesz już jaki druk powinieneś wypełnić zgodnie z rodzajem działalności, którą prowadzisz nie pozostaje już nic innego, jak wybrać jeden z programów, które znacznie ułatwiają i skracają proces obliczeń i wysyłki dokumentów. W internecie znajdziemy mnóstwo takich programów. Jedne pomagają tylko wypełnić i wydrukować raport, inne umożliwiają też wysyłkę przez internet. Są również i takie, które działają w formie kreatora, gdzie bardzo prosto, krok po kroku jesteśmy prowadzeni „za rękę”, a program sam dokonuje obliczeń.  Przed rozpoczęciem pracy z programem warto przygotować sobie podstawowe dane, które są niezbędne, aby wypełnić i wysłać rozliczenie. Dla osób fizycznych będzie to numer PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i to, czego z pewnością  trzeba będzie trochę poszukać, czyli wysokość przychodu za poprzedni rok. Będziemy poproszeni o podanie tej kwoty, aby uwierzytelnić i wysłać nasze zeznanie podatkowe. To przyjazna dla podatników alternatywa dla podpisu elektronicznego, którego wyrobienie wiąże się z poświęceniem sporej ilości czasu i wizyty w urzędzie. Osoby prowadzące swoje firmy będą jeszcze potrzebowały numeru NIP. Po wypełnieniu i wysłaniu deklaracji niezwykle ważne jest, aby zapisać na komputerze a najlepiej również wydrukować dokument, potwierdzający wysłanie naszej deklaracji do Urzędu Skarbowego. Tym dokumentem jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), stanowiąc oficjalne potwierdzenie, że dokumenty wpłynęły do placówki urzędniczej.

TRZEBA ZAPŁACIĆ NAWET 1PLN PODATKU PITZnamy już terminarz składania zeznań podatkowych. Do 31 stycznia 2019 roku dokumenty muszę złożyć podatnicy, wypełniający PIT 16A, PIT 19A i PIT 28. Do 28 lutego w Urzędzie Skarbowym powinny znajdować się zeznania podatkowe  PIT 40 (składa go pracodawca w imieniu pracownika) oraz PIT 40A (obejmujący rozliczenia składek na ZUS za świadczeniobiorcę). Ostatni termin to 30 kwietnia 2019 roku. To nieprzekraczalny dzień, w którym do Urzędu powinny dotrzeć  pozostałe zeznania podatkowe, czyli PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 oraz PIT 39 (za przychody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości).

W ramach podsumowania trzeba zaznaczyć, że oprócz składania pitów online, można zrobić to osobiście w okienku podawczym dedykowanego dla nas Urzędu Skarbowego, a także korespondencyjnie, czyli wysyłając dokumenty pocztą.

Wysyłając pit 2019 online pamiętajmy, by nie spóźnić się z rozliczeniem. Wypełniając dokumenty przez internet, w przypadku najbardziej popularnego pitu 37, trwa to 5 minut, więc warto zrobić to możliwe szybko i nie odkładać na ostatnią chwilę.

Są dwie „szkoły” użycia zwrotu PIT 2019:

a) część osób zwrotu PIT 2019 używa dla zeznań składanych z dochodami za rok 2019 (czyli składanymi w urzędzie do 30.04 lub do 31.01 – w przypadku PIT-28) – rok 2019 odnosi się do roku składania PIT-u.

b) część osób zwrotu PIT 2019 używa dla zeznań rocznych, w których ujmuje dochody z roku 2019 (czyli składanymi w roku 2019) – rok 2019 odnosi się do roku, za który składamy PIT,

PIT 2019 to informacja o źródłach dochodów, ich wysokości oraz o zapłaconych, pobranych przez pracodawcę, zleceniodawcę składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Rozliczając PIT 2019 możemy odliczyć wiele ulg – jeśli nam przysługuję. Najpopularniejsze ulgi, to ulga prorodzinna, ulga internetowa (która już powoli zanika). Pozostałe ulgi, to ulga rehabilitacyjna, ulga na ikze, ulga na nowe technologie, ulga abolicyjna, itd.

Rozlicz PIT 2019 program do PIT – nie główkuj sam – program PIT 2019 zrobi wszystko za Ciebie – a Ty wyślesz PIT online w 5 minut.