PIT 2019 online oraz kwestia wyboru właściwego formularza podatkowego

Jednym z kluczowych aspektów udanego rozliczenia PIT online 2019 zawsze pozostanie wybór stosowanego do sytuacji podatkowej osoby rozliczającej formularza podatkowego. Aktualnie jest to tym bardziej znaczące, iż w wyniku postępującej informatyzacji rozliczeń podatkowych pozostałe, tradycyjnie kłopotliwe elementy pracy nad PIT online tracą na znaczeniu — w większości podlegają one automatyzacji.

Dzisiejsze PIT rozliczenie online nie stawia już przed podatnikiem tak wysokich wymagań, z jakimi wiązało się przygotowanie zeznania podatkowego w papierowej formie. Najnowsze oprogramowanie PIT za 2019 online w najwyższym stopniu usprawnia wywiązanie się z naszych corocznych zobowiązań wobec organów państwowych administracji podatkowej. W pewnym sensie dopiero od kilku lat mamy możliwość doświadczania rocznego rozliczenia jako tego, czym faktycznie ono jest — jako prostego podsumowania naszego wkładu w rzeczywistość społeczną, w której żyjemy. W takich okolicznościach możemy sobie pozwolić nawet na odrobinę satysfakcji z ukończonej deklaracji PIT 2019, ponieważ te kilka minut, jakie poświęcamy na jej przygotowanie, trudno jest traktować jako poważne wyzwanie.

Niezależnie od wszelkich udogodnień, jakie PIT2019 ze sobą niesie, wciąż będziemy zmuszeni do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru formularza podatkowego, w którym zamierzamy się rozliczyć. Zazwyczaj program PIT zasugeruje nam najbardziej właściwy dla nas wybór, jednak wciąż będziemy musieli wybór ten potwierdzić. Poniżej znajduje się krótki opis kilku z najbardziej powszechnych formularzy PIT w naszym kraju.

PIT 36 online — jest formularzem skierowanym do podatników zajmujących się działalnością gospodarczą lub podejmujących działania w działach specjalnych produkcji rolnej, a także osiągających przychody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenie podatku następuje w przypadku tej deklaracji na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej.

PIT 36L — to formularz właściwy dla opodatkowania w formie podatku liniowego (dotyczy działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej).

PIT 37 — to formuła rozliczenia dla wszystkich podatników osiągających przychody za pośrednictwem płatników opierająca się na zasadach ogólnych skali podatkowej

PIT 38 — jest deklaracją właściwą dla obciążonych fiskalnie 19% podatku przychodów z kapitałów.

PIT 39 — to rozliczenie, w którym 19 % podatek dochodowy znajduje zastosowanie do przychodów związanych ze zbywaniem praw majątkowych oraz nieruchomości.