PIT 2019 online — wprowadzenie do podstawowych formularzy podatkowych

PIT 2019 online — wprowadzenie do podstawowych formularzy podatkowych

Jednym z pierwszych kroków na drodze do udanego rozliczenia podatku dochodowego PIT online 2019 jest właściwa decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego dla danej sytuacji podatkowej formularza PITy 2019. Wśród najczęściej na naszym polskim gruncie fiskalnym wzorów występują: PIT 38, PIT 28, PIT 36, a także PIT 37. Nawet pobieżna znajomość tych formularzy podatkowych pozwoli znacznie ułatwić dostosowanie standardu raportowania podatku PIT do specyficznej, indywidualnej sytuacji każdego podatnika.

Pierwszą decyzją podatnika po przystąpieniu do rozliczenia podatkowego PIT 2019 będzie określenie odpowiedniej dla niego deklaracji podatkowej, co nieodmiennie wiąże się także postacią opodatkowania PIT, jakiej podlega. Istnieje także znaczna możliwość, że przegląd sytuacji fiskalnej podatnika ujawni konieczność rozliczenia się za pomocą dwóch lub więcej różnych formularzy PIT. Następujące niżej paragrafy prezentują cechy charakterystyczne czterech powszechnie stosowanych w naszym kraju wzorów rozliczenia PIT za 2019 online. Bardziej szczegółowe informacje na ich temat znajdują się pod adresem pitax.pl/pity-2019.

PIT 37

PIT 37 Jest znakomitym wyborem dla każdego podatnika, który osiąga przychody z następujących źródeł: umowa o pracę (również o dzieło oraz umowa zlecenie), prawa autorskie, stypendium, renta lub emerytura, zasiłek z funduszu pracy. Innymi słowy, jeżeli zarabiamy na podstawie stosunków pracowniczych, PIT 37 będzie zazwyczaj właściwym rozwiązaniem na potrzeby deklaracji pity 2019 online.

PIT 36

PIT 36 to deklaracja odpowiednia dla podatników korzystających z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych wedle skali podatkowej) jako źródła przychodów. Ponadto skorzystają z niej podatnicy osiągający dochody z pracy za granicą jednak bez pośrednictwa polskiego płatnika oraz ci, którzy na podstawie zasad ogólnych opodatkowania utrzymują dział produkcji rolnej specjalnej lub wynajem nieruchomości.

PIT 28

PIT 28 jest głównie adresowany do podatników rozliczających ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także tych czerpiących dochody z umowy najmu dzierżawy i tym podobnych.

PIT 38

PIT 38 jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym dla podatników osiągających przychody z wartości kapitałowych. Mowa tutaj przede wszystkim o odpłatnym zbywaniu udziałów spółkach oraz zbywaniu innych papierów wartościowych (instrumentów finansowych pochodnych), a także realizacji praw z nich wynikających.