PIT 36

PIT 36

PIT-36 – to formularz PIT, który składają osoby, do których ma zastowowanie działalność gospodarcza (nie objęta ryczałtem, opodatkowana na zasadach ogólnych-[18, 32%)], działy specjalne produkcji rolnej, dochody z zagranicy, dochód małoletnich dzieci gdy:

  • prowadziliśmy działalność gospodarczą,
  • prowadziliśmy działy specjalne produkcji rolnej,
  • uzyskaliśmy dochody z zagranicy,
  • mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M),
  • prowadziliśmy najem (dzierżawę) opodatkowaną wg skali 18, 32%

wówczas rozliczenia rocznego dokonujemy na formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy przychody przeznaczone do PIT-37 (np. dochody z pracy, z emerytur, rent, umów o dzieło).

Wraz z PIT-36 możemy złożyć załącznik PIT-O (dla ulg i odliczeń), PIT-D (dla ulg mieszkaniowych), PIT-ZG (dla dochodów zagranicznych) lub PIT-B  (dla dochodów z działalności gospodarczej) a także PIT-Z, gdy prowadząc działalność gospodarczą korzystaliśmy z tz. kredytu podatkowego, czyli ze zwolnienia z płacenia podatku (zaliczek) w pierwszych latach prowadzenia działalności.

Rozliczając się na PIT-36 możemy rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dwie ostatnie formy opodatkowania są korzystniejsze niż indywidualne, ponieważ wtedy nasz podatek jest pomniejszony.

Zeznanie roczne PIT-36 musimy złożyć do 30.04 – na korektę mamy 5 lat od dnia złożenia zeznania, jeśli korekta dotyczy OPP – na korektę mamy miesiąc od dnia obowiązku złożenia zeznania (czyli do końca maja). Natomiast jeśli w korekcie chcemy zmienić sposób opodatkowania (np. z indywidualnego na wspólne) – to musimy sie zmieścić w terminie do 30.04.