PIT 37 online — rozliczenie PIT przez Internet w roku 2019

PIT 37 online — rozliczenie PIT przez Internet w roku 2019

Najbardziej popularne w Polsce rozliczenie PIT 37 jest również tym rozliczeniem, którego dotyczy największa ilość pytań. Z uwagi na zbliżający się termin składania tegorocznych deklaracji PIT, przypominamy najważniejsze wiadomości dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

Zeznanie PIT 37 jest najczęściej przygotowywaną deklaracją w każdym programie i serwisie realizującym rozliczenie PIT 2019 online. Ten rodzaj rozliczenia stosujemy do przychodów opodatkowanych według ogólnych zasad podatkowych wedle skali podatkowej i uzyskanych jedynie za pośrednictwem płatników. Jeżeli podatnik rozliczający się na podstawie PIT 37 online uzyskiwał w roku fiskalnym także innego rodzaju przychody, podlegające innemu rodzajowi opodatkowania (np. ryczałt, podatek liniowy), podlega obowiązkowi przygotowania dodatkowej deklaracji (np. PIT 28).

Dodatkowo rozliczenie PIT online w wersji PIT 37 będzie właściwym wyborem w następujących sytuacjach:

  • łączne rozliczenie ze współmałżonkiem (przy założeniu, iż każde z nich jest uprawnione do PIT 37 online),
  • łączne rozliczenie z małoletnią osobą (jako osoba samodzielnie wychowująca dziecko),
  • rozliczenie podatku od przychodów osiągniętych poza granicami RP, jeśli wystąpiło pośrednictwo polskiego płatnika,
  • rozliczenie podatku przez nierezydenta (zamieszkującego w Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej);

Wybór PIT 37 online jako zeznania podatkowego będzie błędem w następujących sytuacjach:

  • osiąganie wyłącznie przychodów niepodlegających opodatkowaniu (nie występuje w tym wypadku obowiązek składania żadnej deklaracji),
  • osiąganie tylko i wyłącznie przychodów opodatkowanych inaczej niż wedle skali podatkowej,
  • osiąganie przychodów z działalności pozarolniczej gospodarczej lub też ze specjalnych działów produkcji rolnej (w tych okolicznościach należy samodzielnie obliczyć i zapłacić podatek),
  • osiąganie przychodów opodatkowanych wedle skali zarówno z udziałem płatnika, jak i bez jego udziału,
  • subtrakcja straty podatkowej z lat ubiegłych (jednak można użyć PIT 37 do wykazania straty podatkowej),
  • doliczanie do własnych dochodów małoletnich dzieci (ponieważ doliczenie nie będzie możliwe w razie dochodów wynikających pracy, stypendiów oraz przedmiotów, którymi swobodnie dzieci dysponują — w razie wystąpienia tej sytuacji podatnik wciąż składa PIT 37, a dziecko swoją własna deklarację z pisemnym poświadczeniem opiekuna);

Rozliczenie PIT 37 jako najbardziej podstawowe jest także najłatwiejszym formularzem podatkowym i przy odpowiednim przygotowaniu nie powinno powodować znaczących trudności nawet niedoświadczonemu podatnikowi.

Pomimo że rozliczenie PIT 37 to najbardziej powszechnie występujący dokument podatkowy w naszym kraju, a może właśnie z tego powodu, wątpliwości co jego prawidłowego przygotowania wciąż pojawiają się z tą samą częstotliwością. Szerokie zastosowanie oprogramowania podatkowego rozliczenie PIT online, co prawda znacznie uprościło tak uprzednio złożone procedury kompletowania poszczególnych elementów deklaracji podatkowej w tym formacie, jednak programy, coraz doskonalsze — nie odpowiedzą na najbardziej podstawowe pytania, wobec których staje niedoświadczony podatnik.

PIT 37, szczególnie elektronicznej realizacji, wydaje się najbardziej dopracowanym wzorem zeznania podatkowego. Jest też zarówno w związku ze swoim prawnym charakterem, jak i wymogami rynku oprogramowania podatkowego, niewątpliwe najłatwiejszym w użyciu formularzem, jaki zaimplementowano w wersji elektronicznej rozliczeń PIT. Dlatego najpoważniejszym wyzwaniem, przed którym staje obecnie podatnik uruchamiający rozliczenie PIT 2019 online jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie do właściwego procesu wypełnienia deklaracji podatkowej.

Jednym z najważniejszych wstępnych etapów prac nad deklaracją podatkową PIT 37 online jest zgromadzenie wymaganej dokumentacji oraz przygotowanie wszelkich wymaganych w tych okoliczności informacji. Jeśli odpowiednio przygotujemy się do pracy nad zeznaniem podatkowym, nasze rozliczanie PIT przez Internet będzie tak nieskomplikowane, jak to tylko możliwe. Podstawowym dokumentem niezbędnym do przygotowania deklaracji PIT 37 online jest PIT 11 informacja podatkowa wystawiona przez płatnika na temat przychodu dochodu i składek ZUS oraz, co najważniejsze dla podatnika, na temat wartości składek dedukowanych z zarobków podatnika na poczet przyszłego podatku PIT. W tym sensie deklaracja PIT 11 stanowi formalne potwierdzenie rozliczenia między pracodawcą i pracownikiem. Niezależnie od tego najprawdopodobniej każdy podatnik będzie zainteresowany zgromadzeniem wszelkich wymaganych dokumentów potwierdzających jego prawa do odliczeń i ulg podatkowych — dlatego należy o tym pomyśleć przed przystąpieniem do faktycznego rozliczenia PIT 37. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur rozliczaniem formularza PIT 37 znajdują się pod adresem: https://www.pitax.pl/pit-37/. Odpowiednie przygotowanie — w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz niezbędnych danych — gwarantuje podatnikowi błyskawiczne rozliczenie. W przypadku Program PIT może ono zostać zamknięte nawet w czasie kilku minut.