PIT 37PIT-37 – dla kogo?

Pit 37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, która pozwala na rozliczenie dochodów rocznych. Deklarację tą wybieramy wówczas, gdy nasze przychody są opodatkowane według skali – 32% i 18%. Z formularza tego mogą skorzystać pracownicy, emeryci i renciści, a także zleceniobiorcy. Z PIT-37 mogą skorzystać także osoby osiągające dochody z tytułu praw autorskich, z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, z działalności wykonywanej osobiście czy ze świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bądź Funduszu Pracy. Do deklaracji PIT-37 nie dolicza się dochodów osób małoletnich, które podejmują pracę z tytułu umowy o dzieło czy zlecenie bądź posiadają stypendium lub inne rodzaje dochodów.

Jak rozliczyć pit 37?

Rozliczając się z podatku koniecznie musimy zadać sobie pytanie – jak rozliczyć pit 37? Wiele osób ma problemy z poprawnym wypełnieniem formularzu podatkowego, jednak z platformą Pitax można to zrobić bardzo łatwo i szybko. Za pomocą tej platformy możemy całkowicie za darmo rozliczyć się z podatku przy użyciu Internetu. Internetowe rozliczanie podatku jest dziś najpopularniejsze i decyduje się na to coraz więcej osób. To najlepszy program do PIT, z którego korzysta dziś mnóstwo osób! Rozliczenie PIT-u z platformą Pitax przebiega bardzo sprawnie, co najważniejsze wszystko robisz online. Nie musisz już stać w długich kolejkach w Urzędzie ani głowić się nad swoim PIT-em zastanawiając się, jakie informacje wpisać w kolejne rubryki. Nie musisz znać przepisów podatkowych, limitów odliczeń czy wysokości ulg – Pitax wszystko zrobi za Ciebie.

Rozliczenie PIT-37 ze współmałżonkiem

Rozliczenie pit 37 wspólnie z małżonkiem jest możliwe tylko wtedy, gdy oboje spełniacie warunki do złożenia PIT-37. Kiedy natomiast nie możemy rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem? Jedną z sytuacji jest to, gdy Twój współmałżonek prowadzi działalność opodatkowaną wedle skali. Wspólnie z małżonkiem nie rozliczysz się także wtedy, gdy Twój partner rozlicza się podatkiem tonażowym lub linowym.

 

Rozliczenie PIT-37 u osób samotnie wychowujących dziecko

Osoba, która samotnie wychowuje dzieci także musi rozliczyć się z PIT-37. Deklaracja taka jest możliwa wówczas, gdy wychowujemy dziecko małoletnie czy otrzymujemy rentę socjalną bądź zasiłek. Rozliczenie PIT-37 jest konieczne również wtedy, gdy dziecko uczące się w szkole nie ukończyło 25go roku życia i nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ulgi, na które można liczyć rozliczając PIT-37

Na jakie ulgi można liczyć rozliczając pit 37 online? Jest ich kilka. Wśród nich możemy wymienić: Ulgę Prorodzinną, ulgę z tytułu darowizn, ulgę rehabilitacyjną, ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci/dziecko oraz ulgę za Internet. Warto dowiedzieć się do jakich ulg jesteśmy uprawnieni. Jeśli nie wiemy gdzie szukać takich informacji, skorzystajmy z platformy Pitax, która oferuje darmowy program do rozliczania PIT. Jest on praktyczny i funkcjonalny, zaś jego obsługa jest wręcz banalnie prosta! Program do rozliczania PIT online pomoże nam poprawnie rozliczyć PIT-37 i wskaże, do jakich ulg jesteśmy uprawnieni.

 

Błędy przy wypełnianiu PIT-37 – na co zwrócić uwagę?

Osoby rozliczające się z podatku bardzo często popełniają szereg różnych błędów. Błędne rozliczenie się z podatku może przysporzyć nam kłopotów, dlatego warto dowiedzieć się, jakich błędów należy unikać.

Wśród najpopularniejszych pomyłek znalazł się błąd polegający na podaniu niewłaściwego adresu. Wypełniając PIT, musimy pamiętać, że podajemy aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. Często zapominamy także o wskazaniu celu złożenia formularza. Na formularzu znajdują się dwie opcje – „złożenie zeznania” lub „korekta zeznania”. Należy zaznaczyć odpowiedni. Kolejnym błędem jest brak podpisy podatnika. Pamiętajmy o tym, że bez podpisu dokument będzie nieważny. W przypadku wspólnego rozliczenie z współmałżonkiem, podpis na deklaracji muszą złożyć dwie osoby.

Często w rozliczeniach podatkowych pojawiają się również błędy matematyczne i proste pomyłki – aby ich uniknąć warto rozliczać się za pomocą programu Pitax, który je koryguje i pomaga w poprawnym wypełnieniu deklaracji.

PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej: wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:

  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych,rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych,
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Rozliczając się na PIT-37 możemy rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli spełniamy odpowiednie wymagania.

PIT-37 składamy do 30.04 roku podatkowego (z dochodami za rok ubiegły).

Wraz z PIT-37 możemy złożyć załącznik PIT-O (dla większości ulg i odliczeń) oraz PIT-D (dla odliczeń mieszkaniowych) – składamy je w terminie wraz z PIT-37.

PIT-37 nie ma zastosowania dla:

  • dochodów małoletnich dzieci,
  • dochodów zagranicznych,
  • działalności gospodarczej,
  • najmu/dzierżawy.