Każdy podatnik raz na rok musi zmagać się z wieloma trudnościami związanymi z wypełnianiem deklaracji PIT. Poprawne wypełnienie dokumentu wymaga sporej wiedzy administracyjnej, jak też pochłania wiele czasu, nic więc dziwnego, że wielu podatników jest co roku zmuszonych składać korekty i tłumaczyć się przed urzędem skarbowym z popełnionych błędów. Aby uniknąć takich sytuacji warto zainteresować się nowymi platformami sieciowymi, które pozwalają rozliczyć PIT 37 online.

rozliczenie PIT 37 onlinePIT 37 to jeden z najczęściej stosowanych dokumentów rozliczeniowych. Jest on przeznaczony dla  podatników zatrudnieniowych na podstawie umowy o pracę, lub osób uzyskujących przychody z tytułu rent krajowych, zasiłków przedemerytalnych, emerytur zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy. Dokument ten składa się z 12 części oznaczonych poszczególnymi literami alfabetu. Część A dotyczy miejsca złożenia PIT-u, B danych osobistych podatnika i miejsca jego zamieszkania. Część C określa typ rozliczenia (indywidualne lub małżeńskie), część D informuje o ulgach lub odliczeniach od dochodu ogólnego, a E służy do obliczenia podatku, F pozwala na dokonanie odliczeń od kwoty podatku, G zaś umożliwia obliczyć zobowiązanie podatkowe, a H umożliwia przekazać 1 procenta podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. W części I podatnik prezentuje cel, na który chce przeznaczyć 1 procent podatku. Element  J, zawiera dane na temat niezbędnych załączników, zaś w K znajduje się informacja, potwierdzają znajomość  przepisów Kodeksu karnego. Ostatni fragment L, wypełnia administracja urzędu skarbowego. Skomplikowany dokument dobrze uzupełnić korzystając ze specjalnych programów sieciowych, ułatwiających rozliczenia. Pozwalają one zniwelować ryzyko błędów i znacznie ułatwiają wypełnianie poszczególnych rubryk.  PIT 37 online  pomaga wypełnić deklarację wygodnie i już w ciągu kilku minut.

Program pomaga także wypełnić poszczególne załączniki, takie jak na przykład PIT/O dotyczące ulg podatkowych. Mogą one wiązać się z posiadaniem Internetu lub dzieci, realizacją darowizn czy wpłatami na rzecz IKZE. Cała procedura wypełniania danych pod PIT 37 online jest w pełni bezpieczna i nie wymaga od użytkownik żadnej wiedzy podatkowej czy informatycznej.