PIT 38 – fundusze inwestycyjne a podatki

PIT 38 – fundusze inwestycyjne a podatki

Popularne formy oszczędzania – konto oszczędnościowe oraz lokata nie przyniosą nam zbyt wielkich dochodów, chociaż zysk zawsze jest pewny, a pieniądze bezpieczne. Są jednak sposoby, żeby szybciej zwielokrotnić swój kapitał – tzw. fundusze inwestycyjne. Sprawdź, jak inwestować w fundusze i jak odprowadzać podatek od inwestycji.

Rodzaje funduszy i sposoby inwestowania
Fundusz inwestycyjny to popularny sposób inwestowania zbiorowego kapitału. Polega ona na tym, że każdy z uczestników kupuje określoną ilość jednostek funduszu, którym zarządza najczęściej bank, spółka lub grupa kapitałowa. Do funduszu może przystąpić zarówno indywidualny inwestor czyli osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo lub instytucja, mająca już osobowość prawną. Najwięcej dostępnych funduszy to tzw. fundusze otwarte, co oznacza, że ilość dostępnych jednostek uczestnictwa funduszu jest zmienna. Zanim wybierzemy odpowiedni fundusz dla siebie, powinniśmy się zastanowić, jakim kapitałem dysponujemy, na jakie ryzyko finansowe możemy sobie pozwolić, a także ile ma trwać inwestycja oraz jakich zysków oczekujemy.

Zasada zróżnicowanego portfela
Dobre inwestowanie polega przede wszystkim na dywersyfikacji portfela. Nigdy nie należy lokować całego kapitału w jednym funduszu. Najlepiej podzielić dostępne środki na mniejsze kwoty i wybrać kilka różnych opcji. Na przykład część pieniędzy możemy zainwestować w bezpieczny fundusz pieniężny lub zrównoważony. Tego typu instrumenty charakteryzują się w prawdzie niższą stopą zwrotu, za to większą stabilnością na giełdzie. Natomiast inwestowanie w bardziej agresywne fundusze zawsze powinno się odbywać długoterminowo. Wówczas wysoki zysk jest rozłożony w czasie, co równoważy ewentualne straty często wliczone w tego rodzaju lokatę kapitału.

Rozliczenie z fiskusem
Pamiętajmy, że każdy zysk ze zbycia udziałów w funduszu inwestycyjnym jest opodatkowany. Stawka podatku wynosi 19%. Z reguły w imieniu podatnika składkę odprowadza sam fundusz, więc na koniec roku nie musimy składać dodatkowego PIT-u. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy zainwestowaliśmy w certyfikaty inwestycyjne, dostępne w funduszach zamkniętych. Wtedy warto dokładnie sprawdzić, po czyjej stronie leży ten obowiązek. Jeśli po stronie inwestora, będziemy musieli złożyć PIT 38 online w wyznaczonym ustawą terminie.