PIT 38

PIT 38

PIT-38 to formularz PIT przeznaczony dla dochodów z kapitałów pieniężnych (np. akcje). Składają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane jednolitą, ryczałtową stawką 19%. Jeżeli osiągnęliśmy przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy:

  • z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.),
  • z pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.)
  • z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.

Dochodów z giełdy nie łączy się z innymi dochodami. Jeżeli jednocześnie otrzymywaliśmy dochody z giełdy oraz z pracy, to mamy obowiązek złożyć dwa PIT-y: PIT-37 dla dochodów z pracy oraz PIT-38 – dla dochodów z giełdy.

Ulgi, jakie możemy odliczyć w PIT-38, to ulga zagraniczna oraz straty giełdowe z lat ubiegłych. W PIT-38 za 2019 nie ma możliwości rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zeznanie roczne PIT-38 mamy obowiązek złożyć do 30.04 roku podatkowego lub jeśli 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to w pierwszym dniu roboczym po 30.04.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.