PIT 39

PIT 39

PIT-39 to formularz PIT przeznaczony dla dochodów ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli nie minęło 5 lat od ich nabycia.

Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa. Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy:

  • do końca 2006 r., składamy deklarację PIT-23,
  • w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38,
  • po 31 grudnia 2008 r., składamy zeznanie roczne PIT 39.

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31.12.2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT (Dz.U. z 2012, poz. 361, z późn.zm).

Dochodów ze zbycia nieruchomości nie łączy się z innymi dochodami, tzn., że jeżeli równocześnie uzyskaliśmy dochody np. z pracy oraz ze zbycia nieruchomości, to składamy równocześnie dwa PIT-y, czyli PIT-37, dla dochodów z pracy oraz PIT-39 dla dochodów z nieruchomości.

Na PIT-39 nie mamy możliwości rozliczyć się ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecka. Jeżeli równocześnie składamy PIT-39 oraz np. PIT-37, to na PIT-37 możemy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania (czyli ze współmałżonkiem lub jako osoba samotna z dzieckiem).

PIT-39 składamy w  terminie, jak większość PIT-ów, czyli do 30.04. (wykazujemy w nim dochody uzyskane w roku ubiegłym).