PIT/ B

PIT-B to załącznik, w którym informujemy o dochodach lub stratach z działalności gospodarczej w roku, za który składamy zeznanie roczne. PIT-B dołączamy do PIT-36 lub do PIT-36L. A zatem składają go osoby, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej, 18, 32%) lub na zasadach liniowych (wg 19% stawki podatku).

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (czy indywidualnie, czy razem) zawsze składają osobny formularz PIT-B.

Dane z PIT-B przenosimy do odpowiednich pól w PIT-36 lub PIT-36L. Najpierw wypełniamy PIT-B, a następnie opierając się na jego danych wypełniamy zeznanie roczne (PIT-36L lub PIT-36).

Załącznik PIT-B składają zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie (na własne nazwisko), jak i wspólnicy spółek niebędących osobami prawnymi.

Jak wypełnić PIT-B?

W załączniku do zeznanie rocznego PIT-36 lub PIT-36L, jakim jest PIT-B wykazujemy dochody (lub straty z działalności gospodarczej).

 1. sekcja A – służy do wykazania danych nas identyfikujących (imię, nazwisko, data urodzenia),
 2. sekcja B w Picie jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko, jednoosobowo:
  • sekcja B.1.1 to miejsca na wpisanie danych dotyczących działalności gosp.: miejsce jej prowadzenia, rodzaj prowadzonej działalności oraz REGON,
  • sekcja B.1.2 – tu wykazujemy przychód (lub stratę) z działalności gospodarczej, koszty uzyskania przychodów oraz dochód
  • sekcja B.2 – jest przeznaczona dla następnej działalności (gdy prowadzimy więcej niż jedną działalność i operacje gospodarcze ujmujemy w kilku księgach przychodów lub rozchodów). Gdy mamy trzy działalności  – wtedy wypełniamy następny załącznik PIT-B i tam sekcję B.1
 3. sekcja C w Picie jest przeznaczona dla osób będących wspólnikami w spółce
  • sekcja C.1.1 to miejsce na wpisanie danych dotyczących dział. gosp (nazwę spółki, udział podatnika w przychodach spółki, NIP, REGON oraz miejsce prowadzenia działalności),
  • sekcja C.1. 2 – to miejsca na ujęcie przychodów oraz kosztów uzyskania – dla spółki, jak i przypadających na podatnika.
  • sekcja C.2 oraz C.3 służą do wykazania dochodów dla wspólników kilku spółek  – w tych częściach wprowadzamy dane każdej następnej działalności.
 4. sekcja D w Picie służy do wykazania całego przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu z działalności gospodarczej przypadającej na podatnika. Dane te wpisujemy do PIT-36, PIT-36L, a jeśli korzystamy z tzw. kredytu podatkowego, to także do PIT-Z.

Jeśli składamy więcej niż jeden załącznik PIT-B, to część D z PIT-B wypełniamy tylko na jednym PIT-B., z tym że kwoty z poz. 52 i 53 sumuje się odpowiednie kwoty ze wszystkich załączników.

Rozliczanie PIT 2014 online jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z darmowego i zaufanego programu do PIT online – którym rozliczyło się już tysiące Polaków.

pit-b