PIT/ M

PIT/ M

W przypadku doliczania do dochodów rodziców zarobków małoletnich dzieci, rodzice oprócz własnej deklaracji podatkowej złożą załącznik PIT/M(małoletni), w którym wskazać powinni wartość zarobków dziecka.

Druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Małżonkowie, którzy rozliczają się standardowo na PIT-37 – muszą zmienić deklaracje podatkową i w miejsce PIT-37 wypełnić PIT-36 oraz wliczyć na niej przychody małoletniego. Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle PIT-36, w związku z przychodami małoletniego wypełnią dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie) zawsze składają dwa PIT-M.