PIT online 2019 — niezbędne informacje i dokumenty (1/2)

Przystępując do sprawnego rozliczenia PIT 2020 niezależnie od tego czy korzystamy z najbardziej popularnej deklaracji PIT 37 w wersji elektronicznej, czy też np. PIT 38 na tradycyjnym formularzu albo dajmy na to PIT 36 online, zestaw niezbędnych informacji i dokumentów, którymi musimy dysponować pozostaje niezmienny.

Nawet jeśli zgodnie z powszechnie panującym trendem zdecydujemy się na wypełnienie deklaracji PIT 2020 online, licząc na ułatwienia w obliczeniach i zaoszczędzenie czasu warto pamiętać, że osiągniemy to tylko w przypadku posiadania wszelkich danych wymaganych przez przepisy podatkowe. Dlatego warto nieco wcześniej przegotować się i zgromadzić odpowiednie dokumenty. Jeśli tak postąpimy PIT online 2020 okaże się w większości wypadków łatwy i prosty.

Lista dokumentów i informacji niezbędnych lub przydatnych do sprawnego rozliczenia PIT online

Podstawowe informacje:

 • PESEL
 • adres zamieszkania (również adres zamieszkania dzieci i małżonka),
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wykazana w poprzedniej deklaracji.

Rozliczenia przychodów za dany rok podatkowy:

otrzymane PIT-y 11 za rok 2020,

 • otrzymane PIT-y 8C za rok 2020,
 • jeśli brak powyższych dokumentów wartość przychodu z danego źródła należy ustalić samodzielnie.

Ulga prorodzinna:

 • numery PESEL dzieci, jeśli ich brak — imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci,
 • potwierdzające ulgę dokumenty konieczne w przypadku późniejszej kontroli Urzędu Skarbowego (odpis aktu urodzenia dziecka, alternatywnie: zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej; umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie pełnoletniego dziecka do szkoły).

Ulga internetowa:

 • dokumenty zawierające informacje na temat dokonanych opłat za udostępnienie Internetu (także datowane potwierdzenie zapłaty),
 • liczba lat, przez które korzystano z ulgi podatkowej na dostęp do Internetu (przysługuje ona maksymalnie przez 2 lata).

Poniesione koszty:

 • bilety okresowe (imienne) — kolejowe, autobusowe, promowe, MPK,
 • dokumenty potwierdzające zaistniałe koszty uzyskania przychodów — w przypadku umów o dzieło lub umów zleceń,
 • Informacja dotycząca łącznej kwoty podwyższonych kosztów przychodu rozliczanych w danym roku.

Odliczenie darowizn kościelnych, na pożytek publiczny, krwi:

 • dokumenty potwierdzające darowiznę i przyjęcie darowizny,
 • dokument wydany przez punkt poboru krwi wykazujący ilość oddanej krwi.

Jak widzimy, uprzednie przygotowanie się do wypełnienia deklaracji PIT online nie tylko zaoszczędzi nam frustracji, ale może okazać się korzystne już po wypełnieniu i wysłaniu PIT online 2019 w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego.