PIT/ Z

POBIERZ ZAŁĄCZNIK PIT-Z

PIT_ZPIT-Z to załącznik do zeznania rocznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. PIT-Z jest dołączany do PIT-36 lub do PIT-36L.
PIT-Z to informacja o wysokości dochodu lub straty z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę korzystającej z tzw. kredytu podatkowego – czyli ze zwolnienia z płacenia zaliczek przez pierwsze lata prowadzenie działalności.

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z płacenia zaliczek i rozłożeniu go na 5 letnie raty. Jest to odroczenie zapłaty zaliczek, które następnie można spłacać w ratach. Z kredytu mogą skorzystać osoby w drugim roku prowadzenia działalności, gdy przez pierwszy rok działalność była prowadzona przez co najmniej 10 miesięcy. Gdy w pierwszym roku działalność była prowadzona krócej niż przez 10 miesięcy to z kredytu można skorzystać w trzecim roku prowadzenia działalności. Aby skorzystać ze zwolnienia należy prowadzić działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych w roku  korzystania ze zwolnienia.

W PIT-Z ujmujemy:

  • w sekcji A – dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
  • w sekcji B.1 – łączne dochody z działalności gospodarczej, czyli te objęte zwolnieniem, jak i te nieobjęte zwolnieniem,
  • w sekcji B.2 – dochody z działalności gospodarczej nieobjętej zwolnieniem,
  • w sekcji B.3 – dochody z działalności gospodarczej objętej zwolnieniem.

Wykazujemy dochody objęte zwolnieniem w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności (wtedy były one zwolnione z podatku, za to teraz mamy obowiązek je doliczyć do dochodów ubiegłorocznych, tych za których składamy PIT-36 lub PIT-36L).

  • w sekcji B.4 – łączne dochody (te objęte zwolnieniem, jak i te zwolnieniem nieobjęte) z wyodrębnieniem dochodu objętego zwolnieniem.
  • w sekcji C.1 – dochody przepisane z części D załącznika PIT-B.
  • w sekcji C.2 – dane dotyczące działalności objętej zwolnieniem a także ew. straty – wpisujemy to 20% dochodu objętego zwolnieniem oraz pozostałe dane wg wytycznych w PIT-Z,
  • w sekcji C.4 – dane liczbowe dotyczące działalności gospodarczej objętej zwolnieniem. Te dane przepisujemy potem do PIT-36 lub do PIT-36L.

Załącznik PIT-Z składamy wraz z PIT-36 lub PIT-36L – czyli do 30.04 roku podatkowego. Jeżeli do zeznania głównego dołączamy PIT-Z, to musimy również dołączyć PIT-B. Nie możemy złożyć PIT-Z bez równoczesnego złożenia PIT-B.

Nie wiesz, jak wypełnić PIT-Z, rozlicz PIT online i śpij spokojnie. Program PIT 2014 poprowadzi Cię bezpiecznie krok po kroku przez proces wysłania PIT-u. Program PIT 2014 został stworzony z myślą o najoporniejszych użytkowników – korzystając z darmowego programu PIT nie musisz znać się na podatkach – PIT możesz wysłać online lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu.