PIT za 2019 online oraz niedopłata i nadpłata podatku

Niedopłata lub nadpłata w PIT rozliczenie online wynika z różnicy między kwotą zaliczek odprowadzonych na poczet PIT 2019 a faktycznym podatkiem do zapłacenia.

Niedopłata w PIT online 2019

Standardowo niedopłata w naszej deklaracji podatkowej PIT online następuje w następujących okolicznościach:

  • podatnik nie rozliczył zaliczek na PIT,
  • zaliczki zostały pobrane na podstawie niższego stopnia skali podatkowej (18%), jednak roczny podatek kwalifikuje się do rozliczenia przy użyciu wyższego stopnia skali podatkowej (32%),
  • rozliczenia przedsiębiorcy (PIT 36 online) dokonano z uwzględnieniem podwójnej stawki zaliczki PIT za październik, jednak pod koniec roku podatkowego zaksięgował on znaczący wzrost przychodów,
  • podatnik uzyskał przychody z wielu źródeł opodatkowanych stawką 18%, jednak ich łączna kwota powoduje przekroczenie pierwszego stopnia skali podatkowej i wzrost opodatkowania do 32%;

Niezapłacony w trakcie roku podatkowego podatek powinien zostać uregulowany do 31.012019 w przypadku najmu prywatnego oraz ryczałtu ewidencjonowanego, a do 2.05.2019 w przypadku pozostałych form rozliczenia. Warto pamiętać, iż niezapłacenie podatku w wyznaczonym terminie wiąże się z możliwością obciążenia podatnika odsetkami.

Nadpłata w PIT 2019 online

Standardowo nadpłata w rocznym zeznaniu podatkowym powstaje na skutek skorzystania z ulg oraz odliczeń podatkowych — w rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, w której suma zaliczek PIT przekracza faktyczny wymiar podatku do zapłacenia. W szczególności nadpłata występuje w następujących okolicznościach:

  • pobrania zaliczek wedle wyższego stopnia skali podatkowej niż ten, do którego kwalifikują podatnika jego przychody,
  • zastosowanie nieadekwatnego, zawyżonego wymiaru podatku ryczałtowego,
  • uwzględnienie kwoty wolnej od podatku,
  • rozliczenie ulg oraz odliczeń,
  • rozliczenie straty zaksięgowanej w latach poprzednich;

Przy rozliczeniu PIT momentem zaistnienia nadpłaty podatkowej jest dzień złożenia deklaracji podatkowej, tak więc sami mamy wpływ, kiedy ewentualna nadpłata zostanie nam zwrócona — termin zwrotu nadpłaty wynosi trzy miesiące. Innymi słowy, im szybciej złożymy zeznanie podatkowe, tym szybciej możemy spodziewać się zwrotu. Nie jest również tajemnicą, że rozliczenia elektroniczne umożliwiają otrzymanie zwrotu w szybszym terminie.