PIT/ ZG

PIT/ ZG

Druk PIT/ZG (dla dochodów zagranicznych) jest załącznikiem dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę. Załącznika nie musi składać podatnik, który przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej (np. przebywa w delegacji). Oddelegowany wypełni go w przypadku, gdy wypłat wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.

PIT/ZG składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk dołącza się odrębnie do każdego zeznania – wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym – odpowiednio część – C.2, C.3 albo C.4 oraz część C.1 – czyli podział danych przychodów na źródła: praca (i stosunki podobne), działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, najem (i podobne), prawa autorskie lub inne źródła.