PIT 2019 online – potwierdzenie UPO

Do 30 kwietnia 2019 roku podatnicy z zasady mają obowiązek rozliczyć się z fiskusem z dochodów, jakie uzyskali w roku 2014. Wcześniej, bo do 2 lutego musiały zrobić rozliczenie pit 28 osoby, które rozliczały się ryczałtem.

Terminy składania PIT 2014/2019 określa  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: Art. 45. 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Druki PIT możemy dostarczyć do urzędu skarbowego:

  • Osobiście – składamy je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
  • Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej

Trzeci sposób, czylirozliczenie pit 2019 online jest godne polecenia, gdyż oszczędza nasz czas, a dobry program do rozliczania pit podpowiada nam w wielu kwestiach, np.jakie są Stawki podatkowe na 2019 rok, Ile wynosi kwota wolna od podatku? Jakie Ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od dochodu? 1% podatku – jak go przekazać? itd.

Tu warto zaznaczyć, że potwierdzeniem złożenia PIT-a online jest UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.  Gdy wypełniony PIT-a wraz z odpowiednimi załącznikami wyślemy do systemu e-Deklaracje – otrzymamy numer referencyjny. Powinniśmy Numer musimy zachować, bo jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer referencyjny jest zapisywany również na formularzu w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”.

Następnie powinniśmy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wtedy trzeba wyświetlić UPO (operacja dostępna tylko przy statusie 200). Dane z dokumentu można zapisać na dysku komputera lub wydrukować.

Na wydanie UPO system e-deklaracje ma (teoretycznie) 24 godziny, choć z reguły dzieje się to od razu. W ostatnim dniu składania deklaracji 30 kwietnia w wyniku nagromadzenia przesyłanych PIT-ów system może działać wolniej, nie generować UPO od razu, a nawet może zdarzyć się awaria.  Dlatego warto nie zostawiać rozliczenia pit 2019 na ostatnią chwilę nawet w wersji online.