PIT/2K

PIT/2K

Jest to załącznik składany wyłącznie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W latach kolejnych, w których podatnik korzysta z tej ulgi, PIT-2k nie trzeba już składać. Wówczas bowiem kwotę odsetek odliczanych od dochodu podatnika wykazywać należy w deklaracji PIT/D.

Oświadczenie wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu związanego z ulgą odsetkową.

Oświadczenie składa się jednorazowo w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej (może to być inny rok niż rok zakończenia inwestycji budowlanej). W roku tym można korzystać z odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi.

W przypadku, gdyby podatnik na jakiś czas przeznaczył mieszkanie na inne cele niż własne cele mieszkaniowe (np. wynajął mieszkanie), a następnie ponownie powrócił do prywatnego wykorzystywania nieruchomości – nie musi ponownie składać PIT-2k. Wystarczy kontynuacja odliczeń w deklaracji załączniku PIT/D.