PIT/O

PIT/O

Załącznik PIT/O należy wykorzystać w momencie, gdy zamierzamy skorzystać z odliczenia od podatku lub przychodu. PIT-O powinien być  dołączony do głównego zeznania rocznego, np. pit 37 formularz, PIT-36, PIT-28 itp. Załącznik PIT O do pit 37 druk 2014 nie dotyczy odliczenia od kwot przeznaczonych na cele mPITOieszkaniowe. Załącznik należy wypełnić w momencie, gdy zamierzamy rozliczać się na podstawie dokumentu PIT 36, PIT 37 druk lub PIT 28. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje „podatnik” jak również pozycje „małżonek”. W PIT-O możemy odliczyć takie ulgi, jak ulga internetowa, ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjne, ulga z tytułu wpłat na IKZE, ulga zagraniczna (abolicyjna).