PITy 2019 online a pozaszkolna działalność nauczyciela

Rozliczenie PITy 2019 nauczyciela poza standardowym zatrudnieniem w szkole może dotyczyć również różnego rodzaju prac edukacyjnych prowadzonych poza szkołą.

Działalność nauczyciela pozaszkolna w oparciu o regularną umowę o pracę na bazie Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy może zawierać szereg różnych aktywności zawodowych, wymagających odrębnego potraktowania przez program do rozliczania PIT. Nauczyciel w czasie godzin pozalekcyjnych może oferować płatne korepetycje oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych. Ponadto istnieje możliwość zakładania przez nauczycieli niepublicznych centrów edukacyjnych zajmujących się edukacją językową, szkoleniami specjalistycznymi, podnoszeniem kwalifikacji itp. Jeszcze inne możliwości dorabiania otwiera przed nauczycielami sprzedaż podręczników (własnego autorstwa bądź też jako pośrednik wydawnictw edukacyjnych).

Z perspektywy rozliczenia podatkowego PIT2019 kluczowa jest decyzja dotycząca formy działalności, jaką nauczyciel musiał podjąć, rozpoczynając swe aktywności zawodowe pozaszkolne. Inaczej będzie wyglądać rozliczenie w PITy 2019 program w przypadku działalności edukacyjnej prowadzonej osobiście niż w przypadku działalności gospodarczej — zasadniczo te dwie możliwości ma nauczyciel do wyboru.

Działalność prowadzona osobiście możliwa jest w tym wypadku o tyle, o ile nauczyciel nie zdecydował się na zatrudnienie innych osób udzielających korepetycji. Działalność taka wiąże się z szeregiem udogodnień niezależnie od tego, że program do PIT 2019 umożliwia niezwykle proste jej rozliczenie. Nie wymaga ona żadnej formalnej rejestracji lub zgłoszenia oraz jest całkowicie zwolniona z podatku VAT bez względu na wysokość obrotu. Jedynym obowiązkiem podatnika jest wystawianie na żądanie odbiorcy faktur. Edukacyjna działalność prowadzona osobiście nie nakłada obowiązku prowadzenia księgowości. Nie powstaje także w jej wypadku żaden dodatkowy obowiązek opłacania ubezpieczenia ZUS i zdrowotnego. Pewne ograniczenie stanowi jedynie brak możliwości wyboru innej formy opodatkowania niż skala podatkowa (18 i 32%). Nauczyciel w takiej sytuacji korzysta z ryczałtu kosztów uzyskania przychodów na poziomie 20%.

Nauczyciel, który zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej, może dokonać wyboru formy opodatkowania, z której chciałby korzystać. Ma do dyspozycji następujące możliwości: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa. Dobry portal podatnika ułatwi rozliczenie każdej z tych form podatku.

Sprzedaż oraz pośrednictwo w handlu książkami i skryptami mogą być prowadzone tak w ramach działalności prowadzonej osobiście, jak i działalności gospodarczej.