Pity 2019 online — niezbędne informacje i dokumenty (2/2)

Kontynuując kwestię sprawnego rozliczenia PIT za 2019 online oraz niezbędnych dla tego celu dokumentów i informacji, należy rozważyć szereg sytuacji, które wymagać będą od nas dodatkowych zasobów.

Nawet jeżeli używamy znakomitego pity 2019 program oprogramowania do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej nie unikniemy trudności, jeśli nie będziemy odpowiednio przygotowani. Oznacza to przede wszystkim, iż powinniśmy dysponować niezbędną dokumentacją oraz wymaganym zasobem informacji. Jeżeli je zgromadzimy, PIT2019 nie powinien stanowić dla nas większego wyzwania. Zwróćmy uwagę na dane wymagane w niżej wymienionych okolicznościach.

Przekazanie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego:

 • numer KRS organizacji,
 • cel szczególny 1% podatku (opcjonalnie).

Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej:

 • potwierdzenie stopnia niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stosowania leków oraz faktura (lub dokument imienny) za leki,
 • nazwisko i adres przewodnika ewentualnie certyfikat psa asystującego,
 • w przypadku rozliczania wydatków za używanie samochodu – skierowanie na zabiegi i potwierdzenie ich przeprowadzenia,
 • pozostałe dokumenty potwierdzające wydatki na cele rehabilitacyjne.

Odliczenie składek na IKZE, czyli indywidualne konto emerytalne:

 • umowa potwierdzająca prowadzenie indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego,
 • potwierdzenie opłaty składki zawierające: nazwę instytucji pobierającej składkę, dane podatnika, termin opłaty oraz wartość składki.

Działalność gospodarcza w roku 2020:

 • NIP,
 • książka przychodów i rozchodów,
 • w przypadku rozliczenia ryczałtem – ewidencja przychodów,
 • remanent (koniec roku/początek roku lub jedynie na 1 stycznia w przypadku ryczałtu),
 • formalnie sprawdzona ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych,
 • kompletny zestaw dokumentów stanowiących potwierdzenie poniesionych kosztów,
 • formalnie sprawdzone karty przychodów pracowników.

Dodatkowa praca za granicą:

 • należy określić metodę unikania podwójnego opodatkowania z danym krajem,
 • dokument stanowiący potwierdzenie przychodów oraz zapłaconego podatku.

Sprzedaż nieruchomości w roku 2020:

 • data nabycia (akt notarialny potwierdzający zakup),
 • data wybudowania (pozwolenie na użytkowanie),
 • należy rozstrzygnąć czy dochód ze sprzedaży będzie wykorzystany na własne cele mieszkaniowe w terminie do dwóch lat po dacie sprzedaży nieruchomości.

PIT rozliczenie online z reguły niezwykle ułatwia skompletowanie niezbędnych informacji w odpowiednim formularzu. Dlatego jeśli tylko przystąpimy do zeznania podatkowego odpowiednio przygotowani, pity 2107 nie sprawią nam poważniejszych trudności.