Pity 2019 wypełniane po raz ostatni

Pity 2019 wypełniane po raz ostatni

Pity 2019 i pity 2020 to ostatnie wypełniane przez podatników zeznania podatkowe. Od roku 2020 nie będziemy rozliczać pit, składek na ZUS i NFZ. Zastąpi je podatek jednolity.

Według zapowiedzi przedstawiciela rządu – szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów ministra Henryka Kowalczyka – od stycznia 2020 roku zaczną wchodzić w życie poważne zmiany w podatkach. W miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych (pit) i składek zusowskich zostanie wprowadzony podatek jednolity.

Podatek jednolity będzie połączeniem w jedno dzisiejszego PIT, składki zdrowotnej, składki na ZUS, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy. Jesienią tego roku rząd przedstawi projekt takiej postaci podatku, tak by można było jeszcze w tym roku go uchwalić i mieć kolejne 12 miesięcy na przygotowania. Według planów nowy rodzaj podatku  w życie ma wejść od początku 2020 roku.

Zdaniem ministra Kowalczyka celem planowanych zmian jest przede wszystkim wyjście z degresywności obciążeń podatkowych. Poza tym rząd chce pobudzić rynek pracy, zmniejszyć bezrobocie, przede wszystkim przez obniżenie klina. Planowane są  preferencje dla jednoosobowej działalności gospodarczej w części ubezpieczeniowej podatku. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że barierą jest koniec dwuletniego okresu preferencyjnie niskiej składki ubezpieczeniowej w działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu wiele firm kończy działalność. Barierę tę należy zdaniem rządu usunąć. Kolejna sprawa to zrównanie podatkowe wszystkich form zatrudnienia.Nie będzie motywacji wysyłania pracowników na tzw.umowy śmieciowe tylko w tym celu, by płacić niższe składki. Jeśli ktoś będzie zawierał np. umowę-zlecenie, to będzie to motywowane wyłącznie potrzebami pracy, a nie dążeniem do płacenia niższego podatku..

Wprowadzenie jednolitego podatku oznacza uproszczenia dla podatnika oraz  dla aparatu państwowego. Uproszczenie poboru podatków i składek  przyczyni się tez do obniżenia kosztu ich poboru.

Obecnie koszt ten  wynosi on około 1,6 % wpływów z tych danin, przy nowym podatku szacuje się go na 0,8 %. Będzie jeden poborca w miejsce obecnych dwóch, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i aparatu fiskalnego.