PITy online

PITy online

Zasiłek macierzyński a rozliczenie z urzędem skarbowym
W ramach polityki prorodzinnej rząd dokonuje kolejnych zmian w funkcjonowaniu zasiłku macierzyńskiego. Z powodu tzw. luki prawnej, na mocy dotychczas obowiązujących przepisów, istniała możliwość uzyskania bardzo wysokiego zasiłku dla przyszłych mam rozpoczynających swoją przygodę z przedsiębiorczością. Od stycznia 2020 w przepisach wprowadzono zmiany, a możliwość taką ograniczono przepisami prawa.

Zasiłek dla przedsiębiorczych mam
Przykładowo jeszcze w 2019 roku kobieta w ciąży, która zarejestrowała firmę co najmniej na miesiąc przed datą porodu i opłaciła składkę chorobową od najwyższej zdeklarowanej podstawy, otrzymała najwyższy zasiłek. Dużo osób wykorzystywało tę możliwość i niejednokrotnie ZUS podejrzewał, że działalność zakładana była wyłącznie w tym celu. Podobnie mogła też postąpić przyszła mama, która już od dłuższego czasu prowadziła swoją działalność, a wcześniej nie opłacała ubezpieczenia chorobowego, które ma charakter dobrowolny. Ze względu na to, że zasiłek macierzyński wypłacany jest od razu, młoda mama dostawała go już po pierwszej pełnej składce na ubezpieczenie. Zasiłek taki wykazywała robiąc rozliczenie PIT. Często działo się tak, że po zakończeniu płatnego urlopu macierzyńskiego, mamy prowadzące działalność gospodarczą albo zmieniały wysokość składki na niższą, albo zamykały firmę.

Zmiany w przepisach w 2020
Zasiłek macierzyński rozliczany jest na podstawie PIT -11, który wydaje nam ZUS. Po zmianach w przepisach wysokość zasiłku macierzyńskiego dla mam, które prowadzą własny biznes, zależeć będzie od dwóch czynników: okresu, przez jaki były odprowadzane składki oraz od ich wysokości.
W celu uzyskania wysokiego zasiłku, trzeba będzie również opłacać odpowiednio wysokie składki przez okres co najmniej roku przed porodem. W przypadku przedsiębiorczych mam, które opłacają składkę krócej niż rok lub prowadzą działalność dłużej, a dopiero przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, sytuacja nieco się zmieni. Gdy płacimy składkę od podstawy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to w takiej samej wysokości dostaniemy zasiłek macierzyński. Za każdy miesiąc, w którym opłaciliśmy większą składkę, otrzymamy po 1/12 różnicy między zadeklarowaną podstawą a naliczoną kwotą.