Podatek od spadku – kto i kiedy powinien go zapłacić

Podatek od spadku – kto i kiedy powinien go zapłacić

Prawo stanowi, że od różnego rodzaju darowizn należy odprowadzić i zapłacić podatek. Jednakże nie w każdym przypadku jest to obowiązkowe. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy należy opłacić podatek od spadku, a kiedy nie jest to koniecznie.

Od czego zależy obowiązek zapłaty podatku od spadku?

Obowiązek zapłacenia podatku spadkowego uzależniony jest od przynależności do tak zwanych grup podatkowych. W zależności od rodzinnych koligacji, stopnia pokrewieństwa ze zmarłą osobą, a także rodzaju (i wartości) darowizny, ustala się kwoty, do wysokości których beneficjent spadku jest zwolniony z płacenia podatku.

Trzy grupy podatkowe

Istnieją trzy takie grupy determinujące obowiązek wpisania lub nie w rozliczenie PIT online 2021 otrzymanego spadku:

– I grupa obejmuje najbliższą rodzinę zmarłego: męża lub żonę, dzieci, wnuków, dziadków, teściów, zięciów itp. Kwotą graniczną w owej grupie jest 9.637 zł;

– II grupa obejmuje dzieci rodzeństwa zmarłego (czyli zstępnych rodzeństwa), jak również ciotki i wujów (czyli rodzeństwo rodziców). W owej grupie kwotą, do której nie trzeba płacić podatku od spadku, jest 7.276 zł;

– do III grupy należą wszelkie inne osoby, które otrzymały spadek, czyli zazwyczaj są to ludzie spoza rodziny. W tym przypadku kwotą zwolnioną od podatku jest 4.902 zł.

Realna wartość spadku

Roczne rozliczenie PIT powinno obejmować wszystkie dochody, które uzyskał podatnik w danym roku. Jak wskazaliśmy wyżej, również – w niektórych przypadkach – pieniądze uzyskane ze spadku czy darowizn. Co istotne jednakże, nie ma obowiązku wliczania do PIT-u kwoty wynikającej z realnej wartości spadku.

Data powstania spadku

Równie ważna jest data powstania spadku. Najczęściej jest to data śmierci danej osoby. Kiedy nastąpiła ona przed 2020 rokiem, podatek od spadku nie należy się Urzędowi Skarbowemu, natomiast gdy wydarzyła się w roku 2020 lub późniejszym, uzyskany ze spadku majątek należy już opodatkować. Kiedy sami nie wiemy, jaką wysokość spadku należy wpisać, fiskus sam może określić tę kwotę.