Portal podatkowy/portal podatnika — czym jest i jak z niego korzystać

Portal podatkowy/portal podatnika — czym jest i jak z niego korzystać

Określenia „portal podatkowy” i „portal podatnika” stanowią od kilku lat zwyczajny element języka podatkowego w Polsce. W ofercie prywatnych firm są to określenia elektronicznych platform do rozliczeń podatkowych, w oficjalnej edycji administracji państwowej jest to element Ordynacji podatkowej.

Zazwyczaj pod pojęciem portal podatkowy rozumiemy jakikolwiek informacyjny serwis internetowy, czyli grupę powiązanych wzajemnie stron dedykowanych tematyce podatkowej. Ściśle rzecz ujmując, nie jest to do końca właściwe, gdyż portal zgodnie z definicją powinien być rozszerzony o funkcje dodatkowe dostępne z tego samego adresu internetowego.

Faktem jest jednak, iż niemało domen internetowych spełnia powyższe kryteria, choć czasem ukrywają się one pod bliskoznacznymi nazwami w rodzaju PIT online, e-podatki, program PIT itd. W grupie tej należy zwrócić szczególną uwagę na oficjalny portal podatkowy organów podatkowych administracji podatkowej, którego nazwa brzmi jak najbardziej niezaskakująco — „Portal Podatkowy”. Pamiętać jednak należy, że portal podatnika w edycji prywatnych firm stanowi bardzo poważną konkurencję dla propozycji rządowej. O ile Portal Podatkowy jest rzeczywiście niezwykle rozbudowany i bogaty w treści, o tyle propozycje firm prywatnych idą raczej w kierunku personalizacji oprogramowania pod kątem niedoświadczonego, „naiwnego” podatnika. Trzeba niestety przyznać, że Portal Podatkowy zdaje się powielać styl pracy nad tradycyjną papierową deklaracją podatkową, co nie zawsze zdaje się odzwierciedlać potrzeby współczesnego polskiego podatnika. Ponieważ jednak jest on formalnie związany z ustawą o PIT, musi stanowić rodzaj wzoru, któremu powinniśmy się bliżej przyjrzeć.

Portal Podatkowy wedle oficjalnej definicji jest systemem teleinformatycznym państwowej administracji podatkowej z przeznaczeniem do obsługi kontaktów podatników, płatników i inkasentów z organami administracji podatkowej dla składania zeznań podatkowych, doręczania dokumentacji, składania podań przy użyciu komunikacji elektronicznej. W efekcie Portal podatkowy ma na celu udostępnianie informacji podatkowej o charakterze zarówno ogólnym, jak i szczegółowym. Dzieje się to za pośrednictwem oferty następujących usług: wstępne wypełnianie deklaracji podatkowych, dostarczanie i odbieranie dokumentów podatkowych, udostępnianie sprofilowanej informacji, oferowanie elektronicznych wersji deklaracji podatkowych, edukacja podatkowa, informacja na temat przepisów prawa podatkowego itp.