Praca za granicą – PIT w Polsce

O tym, gdzie rozliczyć PIT za pracę za granicą decyduje wiele czynników, np. siedziba firmy, rezydencja podatkowa, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy uzyskiwanie w Polsce dodatkowych dochodów.

Warto dokładnie zapoznać się nie tylko z ogólnymi warunkami zatrudnienia za granicą, ale także z zasadami dotyczącymi rozliczeń podatkowych, tak aby nie narazić się na konsekwencje karnoskarbowe spowodowane brakiem rozliczenia się z fiskusem. Dotyczy to zarówno osób, które stale pracują za granicą, jak i takich, które udają się za granicę na krótkie okresy czasu, ale zasadniczo mieszkają w Polsce.

Przy rozliczaniu dochodów z pracy za granicą kluczowe jest ustalenie, czy dana osoba była w danym roku polskim rezydentem podatkowym, czyli miała w naszym kraju miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W takim przypadku należy bowiem dokonać rozliczenia pit w Polscez całości swoich dochodów, niezależnie od tego, w jakim państwie zostały one osiągnięte.

Według polskich przepisów za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Kiedy rozliczenie roczne PIT w Polsce?

Sprawa rozliczeń jest prosta, kiedy ktoś w roku podatkowym  zarabiał wyłącznie za granicą, a umowa zawarta przez Polskę stosuje metodę wyłączenia z progresją. Nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem, nie musi składać PIT w Polsce ani płacić żadnego podatku. Wynika to z konstrukcji takiego zapisu umów.

Ale w wielu sytuacjach warto jednak złożyć w Polsce deklarację, mimo zerowych dochodów. Podatnikowi może być potrzebne  zaświadczenie o zadeklarowanych dochodach, np. przy staraniu się o zwrot podatku z zagranicy. Istnieje ryzyko, iż urząd nie wyda mu takiego dokumentu, jeśli nie złożył tzw. deklaracji zerowej.

Praca w dwóch krajach

Rozliczenie staje się bardziej skomplikowane, gdy ktoś przez część roku uzyskuje przychody w Polsce, a przez pozostałe miesiące za granicą. Zasadnicze znaczenie ma wtedy określenie miejsca rezydencji.

Jeśli ktoś pozostaje polskim rezydentem, to w rozliczeniu z polskim fiskusem musi co do zasady wykazać całość swoich dochodów. Dochody osiągnięte za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu stopy podatkowej, która będzie zastosowana do opodatkowania polskich dochodów. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których, pomimo że dana osoba nie zarobi w Polsce ani złotówki, i tak będzie musiała tutaj rozliczyć się z podatku dochodowego.

 

Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, w których zagraniczny pracodawca uznając, że jego pracownik powinien rozliczyć się w Polsce, nie pobierze od niego zaliczki na podatek. W takiej sytuacji ciężar odprowadzenia zaliczki i rozliczenia podatku spocznie całkowicie na pracowniku.

 

Podatnik swoje przychody musi rozliczyć na druku PIT-36, do którego wymagany jest załącznik o dochodach z zagranicy PIT-ZG.

Dla osób pracujących za granicą istnieje też możliwość wspólnegorozliczenia PIT z małżonkiem. Jest to możliwe nawet w przypadku gdy żaden z małżonków w dacie dokonywania rozliczenia nie ma polskiej rezydencji podatkowej (np. oboje w trakcie roku wyprowadzili się za granicę i tam obecnie stale zamieszkują). Jednak podstawowym warunkiem jest, aby oboje małżonkowie byli rezydentami podatkowymi jednego z krajów UE oraz aby co najmniej 75% ich przychodów w danym roku podatkowym podlegało opodatkowaniu w Polsce. Ze wspólnego rozliczenia mogą więc skorzystać małżeństwa, w których jedna z osób pracuje na stałe za granicą, a także takie, które w trakcie roku wyjechały z Polski lub wróciły do Polski po dłuższym pobycie za granicą i część z ich dochodów pochodzi z zagranicznych źródeł. Warunki skorzystania są następujące:

– pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok kalendarzowy,

– w całym roku pomiędzy małżonkami musi istnieć majątkowa wspólność ustawowa,

– jeśli małżonek prowadzi działalność gospodarczą, musi rozliczać się według skali (opodatkowanie dochodu z działalności stawką liniową wyklucza wspólne rozliczenie).