Prezenty i darowizny. Czy trzeba zapłacić od nich podatek?

Prezenty i darowizny. Czy trzeba zapłacić od nich podatek?

Prawo stanowi, że od każdego rodzaju darowizny należy zapłacić podatek. Bez względu na to, czy jest to prezent ślubny, komunijny czy też innego rodzaju darowizna rzeczowa lub pieniężna, należy opłacić podatki. Jego wysokość może wynieść nawet 20 procent. W poniższym artykule piszemy więcej na ten temat.

Wartość prezentu

Jak już wspomnieliśmy, obdarowany ma obowiązek wykazania otrzymanej darowizny podczas wykonywania rozliczania PIT 2020 online oraz przekazania części jej wartości na rzecz Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy upominkiem jest gotówka, nie jest to trudne. Jednakże w sytuacji, gdy jest to prezent rzeczowy, sytuacja staje się bardziej skomplikowana, bowiem wysokość darowizny należy oszacować wedle jej aktualnej wartości rynkowej.

Trzy grupy podatkowe

Kwotę należną fiskusowi odprowadza się od nadwyżki ponad limit, który został ustalony dla jednej z trzech grup podatkowych. Przynależność do danej grupy zależy od wysokości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa z osobą, od której otrzymaliśmy podarunek. Należy mieć na uwadze, że progi tyczą się darowizn od tej samej osoby w czasie ostatnich pięciu lat. Wszystkie wartości prezentów od darczyńcy powinno się więc zsumować. Jeśli łączna suma nie przekracza określonej kwoty, nie trzeba płacić podatku. Podatkowi nie podlega więc darowizna o wartości niższej niż:

  1. 637 zł – w przypadku obdarowanych z I grupy podatkowej, czyli dzieci, małżonka, rodziców, wnuków, prawnuków, teściów, synowej, zięcia itp.
  2. 276 zł – kwota ta dotyczy dzieci brata lub siostry, wnuków i małżonków rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonków wnuków itp.
  • 902 zł – w skład III grupy podatkowej wchodzą pozostali, niewymienieni wyżej podatnicy.

Wypełnienie formularza SD-3

Jeżeli łączna kwota darowizn od danej osoby otrzymana w ciągu ostatnich 5 lat przekracza wysokość wykazaną w danej grupie podatkowej, osoba obdarowana ma obowiązek zapłacić podatek. Jego wysokość ustala Urząd Skarbowy i zazwyczaj wynosi on od 3 do 20 procent wartości darowizn. Co ważne, osoba obdarowana musi wykazać darowiznę na zeznaniu podatkowym. W tym celu wykonuje PIT rozliczenie online lub na druku papierowym i wypełnia formularz SD-3.