Program PIT 2019

Coraz częściej podatnicy nie wypełniają deklaracji w formie papierowej, lecz zaglądają na portale podatkowe poszukując programu pit, aby rozliczyć pit online.

Do 30 kwietnia 2019 większość podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązana jest do sporządzenia rozliczenia rocznego pit. Pit program 2019
do rozliczania pit 2019 właściwie dotyczy dochodów uzyskanych przez podatnika w roku 2014. Sprawy zeznań podatkowych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 45. 1.mówi: Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. 1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: 1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b; 2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c; 3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e. 1aa. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny.

Rozliczenie roczne pit zajęłoby nam mnóstwo czasu, gdybyśmy sami chcieli przebrnąć przez gąszcz przepisów podatkowych. Dlatego wolimy korzystać z programu do rozliczania pit, który za nas analizuje przepisy pod kątem wykorzystania dla naszej sytuacji podatkowej, podpowiada, kiedy wpisać NIP a kiedy PESEL, jakie są stawki podatkowe na 2019 rok, ile wynosi kwota wolna od podatku, jak zrobić rozliczenie PIT z Małżonkiem, jakie ulgi można odliczyć, co można odliczyć od podatku, co można odliczyć od dochodu, 1% podatku – jak go przekazać?, czyli pozwala nam optymalnie rozliczyć nasze zobowiązania podatkowe.