Przekaż darowiznę i odlicz ją od podatku – dowiedz się, jak to zrobić

Przekaż darowiznę i odlicz ją od podatku – dowiedz się, jak to zrobić

Jeśli w danym roku podatkowym przekazałeś darowiznę rzeczową albo pieniężną na określony cel pożytku publicznego, masz możliwość odliczenia kwoty darowizny od dochodu. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Odliczanie darowizny – kto może to zrobić?

Z odliczenia skorzysta, jak wspomniano już wyżej, osoba przekazująca przynajmniej jedną darowiznę w formie pieniężnej albo rzeczowej na konto wybranej przez siebie instytucji realizującej cel pożytku publicznego.

Jak odliczyć darowiznę?

W jaki sposób można skorzystać z odliczenia darowizny? Aby to zrobić, należy wpisać w roczną deklarację PIT 36 online lub innego rodzaju (w zależności od tego, czy podatnik jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą) sumę łączną wszystkich odliczeń. Należy wykorzystać załącznik PIT/O, w którym wpisuje się kwotę przekazanej darowizny, wspomnianą wysokość odliczeń, a także dane identyfikacyjne obdarowanej instytucji.

kobieta-za-pomoca-klawiatury-i-myszy_1150-82W przypadku darowizny pieniężnej, odliczenia można dokonać jedynie na podstawie dowodu wpłaty na konto. Z kolei darowizny rzeczowe powinny być potwierdzone specjalnym oświadczeniem obdarowanej instytucji, jak również umową notarialną darowizny ze wskazaną wartością podarunku.

Komu przekazać darowiznę?

Darowiznami pieniężnymi i rzeczowymi można obdarowywać różne instytucje, które spełniają cele pożytku publicznego czy charytatywne, np. fundacje pomocy społeczne, działające na rzecz promocji kultury, wolontariatu, sztuki, porządku i bezpieczeństwa publicznego, aktywizujące osoby niepełnosprawne i w wieku emerytalnym itp. Nie można natomiast odliczyć darowizn, które przekazywane są na rzecz osób fizycznych i prawnych, jak również tych, które prowadzą działalność gospodarczą dotyczącą wyrobu alkoholu, tytoniu itd.

Najbardziej aktualna i kompletna lista celów, na których rzecz można składać darowizny a następnie je odliczyć, wpisując w rozliczenie papierowe czy odpowiedni do pitów 2020 program, znaleźć można w Urzędach Skarbowych, fachowej prasie, internecie (np. na stronach rządowych).