Przekazanie darowizny a odliczenie podatkowe – sprawdź, czy możesz z niego skorzystać

Przekazanie darowizny a odliczenie podatkowe – sprawdź, czy możesz z niego skorzystać

Osoby przekazujące w swym rocznym rozliczeniu podatkowym darowiznę – pieniężną lub rzeczową pomoc na wybrane cele pożytku publicznego, mogą odliczyć ową kwotę od dochodu. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Kto może odliczyć darowiznę?

Ze wspomnianego odliczenia może skorzystać osoba, która w danym roku podatkowym przekazała darowiznę rzeczową lub pieniężną na rzecz wybranej organizacji, która realizuje cele pożytku publicznego. Osoba chcąca z owej ulgi skorzystać, powinna wpisać w roczne rozliczenie PIT 2017 online czy też na druku papierowym łączną wysokość wszystkich dokonanych odliczeń. W załączniku PIT/O musi wpisać kwotę przekazanej darowizny, odliczenia oraz dane, które pozwalają na identyfikację obdarowanej organizacji (w szczególności nazwę oraz adres owej jednostki). Należy pamiętać, że odliczenia dokonuje się tylko na podstawie dowodu wpłaty na dane konto bankowe obdarowanego. Nie jest więc konieczne oświadczenie o przyjęciu środków przez instytucję, chyba że darowiznę przekazano w innej, niż pieniężna, formie. W tej sytuacji należy ją potwierdzić oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny, a także dokumentem, np. notarialną umową darowizny, w której wyszczególniona zostanie jej wartość.

Wybrane cele pożytku publicznego

Darowizny można składać w różnych celach, np. działalności charytatywnej, pomocy społecznej, na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i narodowych, a także organizacji i promocji kultury, sztuki, wolontariatu, porządku bezpieczeństwa publicznego oraz wielu innych. Pełną i aktualną listę celów, na rzecz których darowizny można odliczyć potem w rozliczeniu PIT 2017, dostępne są np. w internecie lub też Urzędach Skarbowych.

Należy mieć również na uwadze, że odliczeniu nie podlegają darowizny przekazane na rzecz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niemających prawnej osobowości, a także prowadzących działalność gospodarczą powiązaną z wyrobem tytoniu, alkoholu itp.