Przychody

Przychody

Aby ustalić źródła przychodów, trzeba określić czym są przychody. A zatem, przychody to:  otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak brzmi definicja ustawowa. A tak po ludzku – przychody to nasze zarobki (zarówno te w pieniądzu, jak i te w naturze) oraz uzyskane pieniądze (kwoty pieniężne). Podatek płacimy, jak wskazuje definicja, od tego, co już otrzymaliśmy. Ale, jak wszyscy dobrze wiemy, od każdej reguły istnieje wyjątek. A zatem, przychodami są również należne kwoty (a nie tylko otrzymane) z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,
  • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy,