Rozliczenie PIT 2019 przez Internet: czym jest strata podatkowa

Jednym z mniej znanych pojęć ze słownika podatkowego w Polsce, wobec którego konieczności zastosowania postawić nas może rozliczenie PIT online 2019, jest „strata podatkowa”. Czym jest i jak powinna zostać ujęta przez rozliczenie PIT online?

Ze stratą podatkową będziemy mieli do czynienia zawsze, gdy koszty naszych przychodów (w stosunku rocznym) okazują się wyższe od nich samych. Stratę należy wykazywać w formularzach podatkowych, jakie oferuje rozliczenie PIT 2019. Strata podatkowa w ramach określonego źródła przychodów jest rodzajem odliczenia podatkowego, z którego skorzystamy w latach przyszłych. Będziemy mieli możliwość rozliczania zaistniałej straty przez najbliższe pięć lat, przy zastrzeżeniu, iż w jednorocznym rozliczeniu nie możemy odliczyć ponad połowę wykazanej straty. W konsekwencji odliczenia związane ze stratą mogą występować w okresie od dwóch do pięciu lat.

Ponieważ rozliczenie PIT 2019 online (podobnie jak przeszłe i czekające na nas w przyszłości rozliczenia) pozwala na odliczanie straty w zakresie jednego zaledwie źródła (analogiczny wymóg dotyczy odliczania kosztów przychodów), podatnik nie ma możliwości sumowania strat i dochodów pochodzących z różnych źródeł, nawet jeśli uzyskuje przychody za pomocą kilku odmiennych metod zarobkowania. Aktualnie obowiązujące nas przepisy wyszczególniają następujące źródła przychodów: praca/stosunek służbowy, działalność gospodarcza, wykonywana osobiście działalność, specjalne działy produkcji rolnej, dzierżawa oraz najem (także inne umowy tego typu), kapitał pieniężny oraz prawo majątkowe, zbycia nieruchomości, źródła inne. W zakresie każdego z wymienionych źródeł istnieje możliwość rozliczenia straty zaistniałej w latach wcześniejszych — bez możliwości przekroczenia tego zakresu. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że zawsze może się zdarzyć sytuacja wystąpienia różnych sposobów faktycznego zarobkowania w granicach tego samego źródła, co dodatkowo komplikuje rozliczanie strat.

Odliczenie straty w PIT nie jest dozwolone w następujących okolicznościach: prywatne zbycie rzeczy i praw majątkowych, zwolnione z PIT dochody, kapitały pieniężne (niektóre sytuacje), ryczałt lub karta podatkowa jako forma rozliczenia, rozliczanie podatku tonażowego. Z uwagi na fakt, że strata podatkowa powinna być rozliczana osobno, nie ma także możliwości wspólnego opodatkowania małżonków w takiej sytuacji. Rozliczenie wspólne będzie jednak możliwe, jeśli jedno z małżonków odlicza stratę z lat wcześniejszych.