Rozliczenie PIT 2020 online wobec ulgi prorodzinnej

Rozliczenie PIT 2020 online wobec ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna inaczej zwana „ulgą na dzieci” to jedno z najpowszechniej stosowanych odliczeń podatkowych w naszym kraju. Korzystanie z niej wymaga jednak przestrzegania precyzyjnie określonych ram prawnych.

Bieżące rozliczenie PIT online umożliwia nie tylko pomniejszenie należnego państwu podatku o ulgę prorodzinną, ale także zwrot ulgi niewykorzystanej — takiej, której podatnik nie mógł odliczyć ze względu na niewystarczające zarobki. Rozliczenie PIT 37 ewentualnie PIT 36 będzie wymagać w takich okolicznościach wykazania kwot do zwrotu w odpowiednich rubrykach rocznego zeznania. Ulga na dzieci nie podlega ograniczeniom ze względu na ilość dzieci podatnika, co oznacza, iż może przysługiwać na wszystkie dzieci spełniające określone przez ustawę wymogi. Fakt, że ulga jest odliczana od podatku, sprawia, iż rodzice i opiekunowie mogą w jej efekcie liczyć na niemałe oszczędności.

Zakres oszczędności zapewniany przez ulgę prorodzinną w cyfrach przedstawia się następująco:

  1. Opieka nad 1 dzieckiem (spełniającym wymogi formalne odliczenia) pozwala zaoszczędzić do 1112,04 zł na rok podatkowy (92,67 zł na miesiąc), jeżeli podatnik osiąga łączny dochód nie wyższy niż 112 tys. zł (po odliczeniu wkładów na ubezpieczenie społeczne); podatnik niebędący w związku małżeńskim (nawet przez nieznaczną część rozważanego roku podatkowego) może osiągać co najwyżej 56 tys. zł na rok.
  2. Za opiekę nad dwójką dzieci można liczyć na podwojony wymiar odliczenia dotyczącego opieki nad 1 dzieckiem, czyli do 2224,08 zł / rok (tj. 185,34 zł na miesiąc) bez powiązania z dochodami rodziców.
  3. Na opiekę nad trzecim dzieckiem podatnik może odliczyć od swojego podatku do 2000,04 zł na rok (tj. 166,67 zł na miesiąc). Łącznie odliczenie za trójkę dzieci może wynieść do 4224,12 zł na rok (tj.352,01 zł/ miesiąc) bez powiązania z dochodami rodziców.
  4. Za opiekę nad czwartym i kolejnym dzieckiem opiekunowie/rodzice mają możliwość skorzystania z odliczenia w wysokości do 2700,00 zł na rok (czyli 225,00 zł na miesiąc). Łączne odliczenie za czwórkę dzieci wyniesie do 6924,12 zł na rok (577,01 zł na miesiąc) również niezależnie od zadeklarowanej wysokości dochodów rodziców lub opiekunów.

Rozliczanie PIT przez Internet (lub metodą tradycyjną) odnośnie do odliczenia prorodzinnego wymaga jedynie następujących danych: liczba dzieci, numery PESEL dzieci ewentualnie imiona, nazwiska, a także daty urodzenia. Jednak na życzenie organów podatkowych (ewentualnie kontroli skarbowej) podatnik powinien udostępnić: odpisy aktu urodzenia, sądowe zaświadczenia o wyznaczeniu opiekuna prawnego, orzeczenia sądowe wyznaczające rodzinę zastępczą, zaświadczenia o uczęszczaniu dorosłych dzieci do szkół.