Rozliczenie PIT online 2019 i rozliczenie PIT online 2020 – najważniejsze różnice: wartość zmniejszająca podatek oraz wartość wolna od opodatkowania

W najnowszym rozliczeniu podatkowym czeka nas miła niespodzianka – ustawodawca zdecydował o podniesieniu kwoty nazywanej wedle nomenklatury podatkowej kwotą obniżającą podatek, a co się z tym wiąże, dla większości podatników rozliczenie PIT 2020 otworzy możliwość uwzględnienia podwyższonej wartości dochodu zwolnionego od jakiegokolwiek podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się najbardziej podstawowym zagadnieniom związanym z tą nowelizacją.

 

Co prawda wielu z nas może czuć się odrobinę zawiedzionymi rzeczywistymi zmianami prawa podatkowego w tym roku, pamiętając o zapowiedziach zrewolucjonizowania naszego systemu podatkowego podatkiem jednolitym, jakie mieliśmy okazję usłyszeć przed rokiem – jednak niejako na otarcie łez otrzymujemy kilka korzystnych z punktu widzenia podatnika zmian, jakie zostaną wniesione w rozliczenie PIT 2020 online. Jedną z najkorzystniejszych dla przeciętnego podatnika jest podniesienie pułapu wartości kwoty wolnej od opodatkowania PIT.

By uniknąć wszelkich niejasności, należy wyjaśnić, że rozliczenie PIT 2019 online będzie jednocześnie zawierać dwie wartości związane obniżaniem podatku na wyższym poziomie. Przede wszystkim należy tutaj mówić o podniesieniu wartości służącej obniżaniu opodatkowania, która obecnie będzie się zawierać w przedziale 1188 – 0 zł (będzie ona zmieniać się degresywnie w stosunku do podstawy opodatkowania wykazanej przez podatnika). Zastosowanie wartości zmniejszającej podatek przyniesie w efekcie podatnikowi wartość dochodu zwolnionego całkowicie z podatku dochodowego (przy maksymalnej wartości zmniejszającej będzie to aktualnie 6600 zł).

Wprowadzenie tej zmiany jest o tyle interesujące, że zaliczki, które rutynowo pobierane są od podatników przez płatnika, nie ulegają zmianie – są one identyczne, jak to było to w roku poprzednim. Oznacza to, że wszelkie modyfikacje wynikające z nowelizacji podatnik będzie miał okazję zastosować, dopiero podejmując rozliczenie PIT online. Niewątpliwie w większości przypadków oznaczać to będzie znaczący wzrost zwrotu podatku, istnieje jednak niebezpieczeństwo, że podatnicy o wyższych zarobkach, będą zmuszeni dokonać dopłaty do podatku.

Rozliczenie PIT 2019 przez Internet (znakomitym rozwiązaniem jest PITax.pl) umożliwi skorzystanie z omawianych kwot jedynie podatnikom, których źródła przychodów są opodatkowane na ogólnych zasadach podatkowych przy użyciu skali podatkowej.