Rozliczenie PIT ze współmałżonkiem

Rozliczenie PIT ze współmałżonkiem

Deklaracja PIT może być złożona wspólnie przez współmałżonków (o ile nie istnieje rozdzielność majątkowa), dlatego osoby będące w związku małżeńskim, bardzo często decydują się na łączne rozliczenie podatku. Decydując się na złożenie PIT ze współmałżonkiem, składamy jedną deklarację podatkową, która podpisana jest przez jednego ze współmałżonków (imię i nazwisko). Rozliczając się na jednej deklaracji PIT, każdy ze współmałżonków ma prawo do odliczenia ulg podatkowych.

Wspólne rozliczanie pit online możliwe jest wtedy, gdy małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostają we wspólnocie majątkowej. Ze wspólnego odliczenia nie skorzystają osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie trwania danego roku podatkowego. Wspólne rozliczenie PIT będą mogli złożyć dopiero w roku kolejnym, tak więc osoby zawierające związek małżeński w roku 2020, wspólnie mogą rozliczyć się dopiero w roku 2020.

Aby rozliczyć pity 2019 online ze współmałżonkiem, należy również złożyć oświadczenie, że za dany rok małżonkowie rozliczają się łącznie. Oświadczenie to powinno być sporządzone w formie pisemnej i złożone w urzędzie najpóźniej w ostatecznym dniu składania deklaracji PIT.

Wspólnego rozliczenia PIT nie dokonają osoby, które w ciągu roku były w separacji lub rozwiodły się. Dodatkowo małżonkowie, chcący rozliczyć się wspólnie, nie mogą korzystać z podatku tonażowego, karty podatkowej czy opodatkowania w formie ryczałtu lub podatku liniowego.

Z łącznego rozliczenia PIT skorzystają małżonkowie, posiadający stałe miejsce zamieszkania za granicą, na terenie Unii Europejskiej.

notebook-660565_640

Wspólną deklarację PIT, małżonkowie mogą złożyć zarówno w formie standardowej (na papierowej deklaracji PIT), jak też przez Internet. Coraz więcej małżeństw decyduje się na drugą opcję rozliczeniową, ponieważ rozliczenia PIT online są szybsze i prostsze. Rozliczając PIT przez Internet, małżonkowie mają pewność, iż zrobią to poprawnie i prawidłowo, na dodatek bez wychodzenia z domu. Program wyśle PIT przez Internet, a my otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, potwierdzające odebranie zeznania podatkowego w urzędzie.