Rozliczenie z małżonkiem

Rozliczenie z małżonkiem

Rozliczenie ze współmałżonkiem daje nam możliwość zapłaty mniejszego podatku niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie. Gdy rozliczamy się razem naszą podstawą obliczenia podatku jest połowa naszych łącznych dochodów. Następnie od tej kwoty obliczamy podatek, który mnożymy razy dwa. Ten sposób obliczania podatku jest korzystniejszy niż w przypadku indywidualnego rozliczenia. Małżonkowie mogą rozliczyć się razem, nawet gdy tylko jedno z nich osiąga dochody,

Aby móc się rozliczyć razem należy spełnić następujące warunki:

  • przez cały rok, za który się rozliczamy musimy być małżeństwem,
  • przez cały rok, za który się rozliczamy musi istnieć między nami wspólność majątkowa,
  • żaden z nas nie może prowadzić działalności gospodarczej ryczałtowej, liniowej ani objętej kartą podatkową.

UWAGA: Jeśli osiągamy dochody z najmu objętego ryczałtem, to możemy  rozliczyć się razem (na PIT-36 lub PIT-37) – gdy uzyskujemy dochody, które powinniśmy rozliczyć na tych drukach.

Wspólnie możemy rozliczyć się tylko na formularzach PIT-36 oraz PIT-37, a zatem w przypadku uzyskiwania odpowiednich dochodów, np. z pracy, dochodów zagranicznych, praw autorskich, rent, itp.

Śmierć współmałżonka
Wspólne rozliczenie przysługuje nam również w sytuacji, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Przykład1. Anna wzięła ślub z Markiem 20.11.2010 r. Marek zmarł w sierpniu 2011 r. Anna może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym małżonkiem składając swojego PIT-a do 30.04.2012 r. (rozliczenie podatku za rok 2011).