Standardowe rozliczenie pit 2019 – nowe pity 2019

Standardowe rozliczenie pit 2019 – nowe pity 2019

Od nowego roku 2020 obowiązuje nas roczne rozliczenie pit 2020 za rok wcześniejszy. Rozliczenie za ten rok będzie zbliżone do roku wcześniejszego. Warto poznać standardy rozliczeń pit 2020.

Formularze pit 2020 nie ulegną większej zmianie. Nadal obowiązuje analogiczna, jak w roku poprzednim numeracja pit. I tak pity 2020, będą obejmowały będące w powszechnym użyciu i już znane z roku wcześniejszego:

  • pit 36 – przeznaczony przede wszystkim dla wszystkich przedsiębiorców nie rozliczających się ryczałtem, a także pracujących zagranicą oraz mający dochody niepełnoletnich dzieci oraz wynajmujący nieruchomości;
  • pit – 37 – będą wypełniali pracownicy związani różnego typu umowami ( w tym o dzieło i zlecenie) oraz emeryci i renciści i pobierający stypendium, tu rozliczamy prawa autorskie i dochody wyłącznie otrzymane od pracodawców polskich;
  • pit – 28 – wypełnią przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani od zryczałtowanych przychodów, w tym także jeśli rozliczamy ryczałtem przychody z wynajmu nieruchomości;

Podatki, które rozliczać będziemy w pit 2020 będą utrzymywały się w tej samej skali podatkowej:

  • dla dochodów poniżej progu dochodowego: 85528 zł na rok będzie obowiązywała skala 18%;
  • dla dochodów powyżej tego progu – kwota odejmowana od dochodu będzie wynosiła 14839zł na rok oraz 32% od nadwyżki powyżej progu dochodowego wymienionego wyżej

Warto wiedzieć, iż przysługują nam ulgi od podatku w związku z przekazaniem 1% naszych dochodów na organizacje pożytku publicznego oraz z tytułu ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, z tytułu bycia krwiodawcą oraz ulga na internet, przy kwestie ulg od podatku w pit 2020 może ulec zmianie.

Poza tym będąc przedsiębiorcami możemy zgłosić do 20 stycznia wybór podatku liniowego oprocentowany jednolicie na 19%. W przypadku dochodów objętych ryczałtem – ilość oprocentowania może wahać się od 20% do zaledwie 3% w przypadku prowadzenia usług gastronomicznych z wyłączeniem alkoholu np.

Trzeba pamiętać rozliczając pity 2020, iż możemy od przychodów odliczyć sobie koszty uzyskania ich, które w przypadku praw autorskich mogą wynosić nawet 50%, poza tym stawki dla pracowników miejscowych i pozamiejscowych są ustalone na poziomie z poprzedniego roku włączając w to maksymalną kwotę odliczenia. W przypadku rozliczeń pit 2020 w systemie elektronicznym możemy skorzystać z portalu dla podatnika, gdzie dobry program wykona za nas rozliczenie przy oczywiście wprowadzeniu przez nas właściwych informacji wyjściowych. Ta droga rozliczeń staje się coraz popularniejsza w Polsce i przynosi niemało ułatwień w sprawie podatków.

Duże ułatwienie w życiu podatnika – urząd skarbowy online, pfr

W ramach istnienia tzw. pfr, podatnik już nie musi wypełniać pit – 37 na podstawie pit – 11. czy też innych pitów, gdyż ma możliwość skorzystania z pitu wstępnie wypełnionego przez urząd skarbowy przez internet.

PFR – to Polski Fundusz Rozwoju. Teraz istnieje opracowana przez urząd skarbowy online w ramach usprawnienia wypełniania pit przez internet specjalna platforma internetowa, która udostępnia podatnikowi przez portal e – deklaracje 2, wstępną propozycję co do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego. Propozycję tę można przyjąć, skorygować, czy też z niej nie skorzystać, lecz została ona wprowadzona przez urząd skarbowy online dla usprawnienia zadania wypełnienia pit. Zawierający się w programie rozwojowym – pfr, wstępnie wypełniony pit nosi nazwę – PFR – Pre-Filled tax Return, to usługa pozwalająca wyeliminować wiele błędów w składaniu pit, a przede wszystkim pit – 37, pit -38 oraz pit – 28. Opcja wypełnienia pit za pomocą tej usługi jest dostępna przede wszystkim w postaci propozycji i nie obliguje ona podatnika do korzystania z niej. Ponadto, i tak to podatnik nadal ponosi pełną odpowiedzialność za typ wystawienia swojego zeznania podatkowego i wpisane w programie dane, nawet jeśli przedstawiona mu zostanie pewna wersja wypełnienia pit. Podatnik ma za zadanie samodzielnie sprawdzić przydatność oraz zawarte w pfr informacje podatkowe. Niewątpliwie jednak nowa, istniejąca od 2020 roku opcja prf udostępniona przez urząd skarbowy przez internet, dla wielu podatników będzie dużym ułatwieniem i podpowiedzią jak mogą oni lepiej wypełnić pit. Poza tym jednak trzeba każdorazowo uwzględniać w własnym zakresie istniejące ewentualnie ulgi i odliczenia od podatku z tytułu dzieci i przeznaczenia naszego jednego procenta dochodów na organizacje pożytku publicznego. Można również samodzielnie wypełnić pit przez program udostępniony przez urząd skarbowy online i następnie skonfrontować jego wypełnienie z proponowaną nam wersją przykładowo wypełnionego pit przez pfr. Najlepiej następnie przeliczyć dane i uwzględnić różnice w wypełnionym zeznaniu podatkowym. Możliwe do wystąpienia błędy wskaże nam i tak urząd skarbowy kierując je do korygowania. Pamiętajmy, że i istniejąca pfr i weryfikacja danych przez program może nie zarejestrować pewnych uchybień w rozliczeniach podatkowych, więc najlepiej w tej sprawie zdać się, może nie całkowicie na siebie, lecz na siebie w ostateczności, jako osobę, która odpowiada i jest świadoma form i ilości swoich dochodów oraz istniejących zakresów opodatkowania.

Polecane programy do rozliczania pit

Współczesna informatyka dla podatników stworzyła wiele odmian różnych programów do rozliczeń pit. Poniższy tekst zawiera informację o najważniejszych z nich dostępnych w Polsce.

Wśród wiodących stron dla podatników można znaleźć takie jak epity, który zamieszcza swój własny program epity, ips, a także pitax oraz pit format. Najbardziej przejrzysta i przyjazna dla podatnika wydaje się być strona pitax. Zawiera ona swój program do rozliczania pit. Możemy znaleźć tu też wiele porad w jaki sposób dobrze i z małym nakładem sił rozliczyć pit. Interesujący może się wydawać też program pit format w ofercie przedstawiający opcję dla firm oraz osobistych rozliczeń, a także kreatora rozliczeń. Także te usługi zawierają wyżej wymienione strony pitax, a oferowany tam program jest darmowy i dostępny po zalogowaniu na stronie firmy, a także wprost można skorzystać w niej bez logowania z opcji rozliczenia. Poza tym strona pitax oferuje bezpłatne porady z ekspertami od podatków a program przez tę firmę oferowany jest zdumiewająco prosty. Jeśli jeszcze nie korzystamy z elektronicznej drogi przekazu i wypełnienia pit warto brać pod uwagę wymienione już strony pitax, pit format, ips oraz e pity, gdyż na pewno dzięki nim uda się nam w sposób o wiele lepszy niż dotychczas złożyć nasze rozliczenie.Strony pitax czy pit format są przygotowane do opracowywania nawet trudnych do przeliczenia zeznań podatników, a system licznych porad oraz kreatorów wbudowanych w program pomoże i zaproponuje nam najbardziej optymalną formę rozliczeń. Ponieważ programy są darmowe można z nich skorzystać online bezpośrednio, albo dołączane są one do gazet w formie do instalacji. Z nich można także przekazać swoje jeden procent podatku na organizacje publiczne. Każda ze stron gwarantuje nam uzyskanie potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej ze strony urzędu oraz sprawne przygotowanie naszych rozliczeń, które sugeruje nam program. Jeśli zatwierdzimy jego sugestie, ale nie mamy pewności co do programu możemy się zwrócić z pytaniami w formularzu albo telefonicznie do dyżurujących na stronie doradców, którzy jak w pitax oferują darmową pomoc. Istnienie portali podatkowych jest niewątpliwie większym i bardziej użytecznym osiągnięciem informatyki, szczególnie w sytuacji, gdy mamy tak złożone prawo podatkowe, a dla laików nieorientujących się głębiej w nim – kwestia podatków może być trudna bez pomocy programów elektronicznych.

Zadowalający program pit online

Nie trudno znaleźć w internecie program pit online, trzeba jednak dbać o to, by spełniał on nasze standardy zadowalającego programu do pit. Jak go wybrać? Poniżej, najważniejsze wskazówki, którymi należy się kierować przy wyborze program pit online.

Do rozliczeń pit online, które są proste wystarczy nam program z portalu urzędu podatkowego, całkiem dobrze przygotowanego do różnego typu rozliczeń. Jednakże, być może nasze zeznanie podatkowe – pit online będzie na tyle skomplikowane, iż będziemy potrzebowali bardziej wyrafinowanej formy oprogramowania. W tym celu należy zrobić przegląd stron komercyjnych. Na tego typu stronach są zainstalowane i gotowe do ściągnięcia szybkie i przystosowane do naprawdę trudnych rozliczeń programy. Warto sprawdzić, czy ta strona jest aktualizowana, gdyż pity roczne online powinny być z danego roku podatkowego. Aby wypełnić pit online potrzebujemy często mieć taki program pit online, który wypełnia nasze pity roczne przez internet bez konieczności ich instalacji na komputerze. Możemy do nich mieć dostęp z każdego dowolnego komputera po zalogowaniu się na stronę podatkową, z której pierwotnie korzystaliśmy. W ten sposób nasze pity roczne online są nieustannie dostępne. Warto sprawdzić na wstępie czy tak działa wybrany program pit online, iż rejestruje on nasze dane z pit online. W przypadku portalu podatnika, który zakładamy przez e – deklaracje istnieje problem tego rodzaju, iż wprawdzie nie musimy się logować na jej stronie, gdzie jest dostępny, lecz wymaga on instalacji na komputerze i dostęp do naszych danych jest zaszyfrowany tylko na komputerze, gdzie pit wypełnialiśmy. Nie jest to więc w pełni wypełnienie wyłącznie pit online. W zadowalającym programie do pit online powinien być wbudowany system intuicyjnych wypełnień oraz automatyczny asystent sugerujący nam kolejne pola do wypełnienia, zaś dane z pozostałych pól przeliczane automatycznie przez program pit online. Jeśli program pit online spełnia te wszystkie wymienione powyżej kryteria można go uznać z ulgą za zadowalający i można mieć pewność, iż sprawdzi się on i spełni nasze wymagania.