Szczegółowe aspekty rozliczenia PIT 2019

Szczegółowe aspekty rozliczenia PIT 2019

Wspólne rozliczanie się – czy tylko dla małżonków?

Z zasady każdy składa swój własny, odrębny PIT. Jednakże w niektórych przypadkach jest możliwość złożenia jednego, wspólnego PIT-u przez małżeństwo. W poniższym artykule doradzamy, czy to dobry sposób i czy warto z niego skorzystać.

Zalety wspólnego rozliczania się

Wspólne rozliczenie pitu przez internet albo też tradycyjnie, na papierowym formularzu, jest korzystnym rozwiązaniem, jeśli dochody roczne jednego z małżonków mieszczą się w innym przedziale skali podatkowej, aniżeli dochody męża czy żony. Daje to możliwość zapłacenia wspólnie podatku niższego niż w przypadku rozliczeń osobnych. Trzeba jednakże pamiętać, iż możliwość ta występuje wyłącznie w wypadku dochodów, które są opodatkowane wedle skali podatkowej.
Kiedy warto rozliczyć się z małżonkiem?

Jest kilka sytuacji, kiedy rozliczenie roczne pit opłaca się złożyć wraz z małżonkiem. Do takich sytuacji należy na pewno fakt wykonywania pracy zawodowej i zarabiania tylko przez jedną osobę w małżeństwie. Innym przykładem jest przypadek, kiedy jedno z małżonków osiągnęło w danym roku podatkowym dochody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł, a drugie – wyższe niż podana suma. W tym przypadku pierwsza osoba podlega pod opodatkowanie według stawki 32%, natomiast dzięki wspólnemu rozliczaniu się, małżeństwo zapłaci wspólny podatek według stawki 18%.

Kto może się wspólnie rozliczyć?

Wspólnie rozliczyć się mogą małżonkowie na stałe mieszkający w Polsce i posiadający przez cały rozliczany rok podatkowy wspólność majątkową. Istotne jest także zaznaczenie na formularzu PIT odpowiedniego „kwadracika”, co odpowiada złożeniu wniosku o wspólne opodatkowanie. Możliwość wspólnego rozliczenia się posiadają również wdowy i wdowcy, którzy w konkretnym roku podatkowym mieli wspólnotę majątkową ze zmarłym.

Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka

Osoby, które wychowują małoletnie dzieci, są zobowiązane do rozliczenia nie tylko własnych dochodów, ale również dochodów dzieci małoletnich podlegającym opodatkowaniu (także dochodów zagranicznych). Dochody te można doliczyć do własnego zeznania podatkowego, składanego co roku w urzędzie skarbowym. Do doliczenia dochodów mają prawo jedynie rodzice biologiczni lub przysposabiający, mają oni bowiem pełne prawo dysponowania dochodami małoletnich dzieci. Dochodów tych nie doliczą więc osoby pozbawione władzy rodzicielskiej w wyniku decyzji sądu oraz osoby, które są pozbawione prawa do dysponowania majątkiem dzieci.

Do dochodów, które zaliczają się do przychodów podlegających opodatkowaniu, należą: dochody z renty, kapitałów pieniężnych, najmu oraz praw majątkowych. A jakich dochodów rodzicie nie mogą doliczyć, składając rozliczenie pitu przez internet? Są to między innymi: dochody z pracy dzieci (umowa cywilnoprawna, praktyki itp.); stypendia, sprzedaż nieruchomości osoby niepełnoletniej oraz przedmioty, które zostały oddane dzieciom do własnego, swobodnego użytku (na przykład zabawki).

Obowiązku rozliczenia dochodów dzieci małoletnich nie posiadają: opiekunowie prawni, którzy decyzją sądu zostali wyznaczeni do wychowania dzieci (np. dziadkowie, krewni) oraz rodziny zastępcze. W takiej sytuacji, jeśli dziecko uzyskało jakiś przychód, konieczne jest rozliczenie roczne pit na osobnej deklaracji podatkowej.

Aby rozliczy PIT, doliczając jednocześnie dochody małoletnich dzieci, możemy skorzystać ze standardowej formy rozliczeniowej lub rozliczenia PIT przez Internet. Zdecydowanie polecamy tą drugą opcję, gdyż rozliczenia online są znacznie szybsze, a zarazem prostsze. Program PIT pomoże nam w prawidłowym, odpowiednim rozliczeniu podatku i dochodów dzieci małoletnich. Wykorzystując rozliczenia online, będziemy mieć 100% pewność, że zrobiliśmy to w odpowiedni sposób. Program PIT w prosty i szybki sposób zainstalujemy na swoim komputerze, by z niego korzystać nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy.

 

Korekta PIT-36

Podatnicy, składający PIT-36, często popełniają błędy w zeznaniach podatkowych. Do popularnych błędów, pojawiających się na PIT-36, należą między innymi błędy rachunkowe i matematyczne, nieprawidłowy numer identyfikatora (np. NIP zamiast PESEL) lub wpisanie nieaktualnego adresu zamieszkania. Niektóre błędy podatkowe są na tyle niewielkie, że urząd skarbowy poprawia je automatycznie, w przypadku innych, bardziej poważnych błędów, możesz zostać wezwany w celu złożenia wyjaśnień bądź skonfigurowania zeznania podatkowego. Jeśli sam zdasz sobie sprawę z tego, że pomyliłeś się, podczas składania deklaracji PIT, możesz od razu, samodzielnie, dostarczyć do urzędu skarbowego korektę zeznania podatkowego. Korektę PIT można składać do czasu, gdy nie nastąpi przedawnienie, czyli do 5 lat od złożenia deklaracji PIT. Złożenie korekty PIT wygląda praktycznie tak samo, jak złożenie standardowej deklaracji PIT. Różnicą jest tylko wybór innej opcji na formularzu (korekta PIT). Korektę możemy złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, lub wysłać ją przez Internet, tak jak pit 36 online.

Zdecydowanie polecamy drugi sposób składania korekty, czyli przez Internet. Jest to znacznie prostsze i szybsze, ponadto mamy pewność, że tym razem nie popełnimy żadnego błędu w deklaracji podatkowej. Program PIT pomoże nam w dokładnym, precyzyjnym wypełnieniu PIT, dodatkowo wykona za nas wiele czynności, takich jak obliczenia matematyczne czy sprawdzenie poprawności wypełnionej deklaracji PIT. Podatnicy, którzy od razu sięgają po programy, do rozliczania PIT online, nie muszą martwić się ewentualnymi błędami czy korektami, ponieważ mają pewność, że PIT rozliczyli prawidłowo. Jeżeli w tym roku rozliczałeś się w formie standardowej i przyszło Ci składać korektę PIT, w następnym roku podatkowym rozlicz pit online. Przekonasz się, że to prosty, szybki i bezpieczny sposób na złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Program PIT znajdziesz bez najmniejszych trudności, wystarczy wejść na internetową platformę podatnika i pobrać program na swój komputer lub laptop.

 

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Dowiedz się, jak rozliczyć PIT 36

PIT-36 przeznaczony jest dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednakże nie tylko oni rozliczą się na tym druku. W poniższym artykule wyjaśniamy, dla kogo jeszcze przeznaczone jest to zeznanie podatkowe.

Kto rozlicza PIT 36?

Wspomniany formularz zobowiązane są wypełnić osoby, których dochody opodatkowane były w danym roku według skali podatkowej 18% albo 32% oraz które przynajmniej część przychodów uzyskały bez pośrednictwa płatnika. W przypadku gdy wszystkie przychody były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę, podatnik złoży tylko PIT-37. Natomiast jeśli podatnik uzyskiwał dochody z kilku źródeł, spośród których w niektórych przypadkach rozliczał zaliczki na podatek samodzielnie, a nie poprzez pracodawcę, to musi on złożyć PIT 36.

Druk ten nie dotyczy natomiast podatników, którzy prowadzą działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że prowadzą oni dwa typy działalności – jedną opodatkowaną ryczałtem, a drugą rozliczaną według skali. W owym wypadku złożą oni dwa typy druków podatkowych. PIT-u 36 nie złoży również osoba prowadząca działalność opodatkowaną liniowo.

Należy pamiętać, że rozliczenie PIT przez internet albo osobiście w danym Urzędzie Skarbowym na druku 36 dotyczy również podatników korzystających z kredytu podatkowego czy osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Druk ten trzeba złożyć także wtedy, gdy prowadzi się najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę albo uzyskuje się dochody pracując za granicą lub ze źródeł położonych za granicą.

Rozliczanie z małżonkiem

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem może się zdarzyć, iż jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37, a drugie na PIT 36. W tej sytuacji rozliczenia łącznego można dokonać tylko na druku 36. Nie wolno tego jednakże zrobić wówczas, kiedy mąż czy żona uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową, podatkiem tonażowym, na PIT-28 albo PIT-36L. W tych przypadkach każde z małżonków rozlicza się oddzielnie, na osobnym druku podatkowym.

Pamiętajmy, że omawianą deklarację podatkową za rok 2019 należy złożyć do 2 maja 2019 roku.

 

Zarabianie na giełdzie a roczne rozliczenie PIT – dowiedz się więcej

Osoby grające na giełdzie i uzyskujące z tego tytułu dochody są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Skarbowego, wpisując je do rocznego zeznania podatkowego. W poniższym artykule znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Kiedy dochody z giełdy podlegają opodatkowaniu?

Dochody giełdowe są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy wykazać je, wypełniając rozliczenie pitu przez internet albo składając je osobiście wtedy, kiedy inwestor z zyskiem odsprzedaje akcje spółek. Dzieje tak również wówczas, gdy inwestor uzyskuje dochody giełdowe z tytułu objęcia wkładów w spółdzielni, a także z akcji w spółkach, które posiadają osobowość prawną.

Rozliczanie dochodów giełdowych

Aby wykazać dochody z giełdy, należy wypełnić odpowiednie rozliczenie roczne PIT 38. W przypadku, kiedy pozyskiwanie dochodów na giełdzie podatnik zlecił maklerowi albo biuru maklerskiemu, pośrednicy owi mają obowiązek przekazać podatnikowi PIT-8C, czyli informację podatkową o uzyskanych dzięki giełdzie dochodach. Druk ten pośrednik dostarcza podatnikowi do końca lutego w danym roku podatkowym. Na jego podstawie osoba, która uzyskała przychody, wypełnia PIT-38 i dostarcza fiskusowi. Musi to rzecz jasna zrobić w odpowiednim terminie, tj. do końca kwietnia danego roku. Terminowe złożenie deklaracji zapobiega wielu niemiłym i stresującym konsekwencjom, włącznie z karami finansowymi nałożonymi przez fiskusa.

W jaki sposób złożyć deklarację?

Wspomniany PIT-38 podatnik może złożyć na kilka sposobów: zarówno drogą tradycyjną (osobiście w Urzędzie Skarbowym), pocztą, jak i online, przy czym ten ostatni sposób jest na pewno szybszy i niepochłaniający tak wiele czasu, jak wizyta w placówce skarbowej i stanie w długiej kolejce do okienka. Aby złożyć wniosek przez internet, najlepiej jest ściągnąć i zainstalować odpowiedni, bezpieczny program komputerowy do rozliczania PIT. Jego prosta, intuicyjna wręcz obsługa pozwoli na szybkie i prawidłowe wypełnienie PIT-u 38 i wysłanie go do odpowiedniej placówki skarbowej.