Trzeba zapłacić nawet 1PLN podatku PIT…

Trzeba zapłacić nawet 1PLN podatku PIT…

Panuje powszechne przekonanie, że jeżeli z naszego zeznania rocznego kwota podatku do zapłaty wynosi 1 zł, to nie trzeba jej uregulować. Niestety, jest to mylne przekonanie – do urzędu skarbowego musimy zapłacić każdą kwotę, poczynając od 1 zł. Co prawda, zależy to od urzędu – czy będą od nas wymagać tej 1 zł – jednak wg prawa podatkowego powinniśmy zapłacić i tę złotówkę. Z drugiej strony, koszty upomnienia wysyłane pocztą przez urząd wynoszą 8,80 zł, czyli jest to kwota znacznie przekraczająca naszą 1 zł… Dlatego też urząd, państwo straci więcej wysyłając nam ponaglenie do zapłaty niż na nieuzyskaniu od nas złotówki.

Podatek do urzędu skarbowego musimy zapłacić do 30 kwietnia danego roku.
Możemy go zapłacić na trzy sposoby:

1) gotówką w kasie urzędu,

2) gotówką na rachunek urzędu skarbowego w banku, pocztą, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej,

3) bezgotówkowo, przelewem (z rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu).

4) przelewem internetowym – z naszego konta bankowego na konto odpowiedniego urzędu.  Jeśli płacimy podatek internetem z naszego konta, wtedy należy odszukać zakładkę “przelew do US”. “Zwykłe” rodzaje przelewów najprawdopodobniej nie zostaną zaakceptowane.

 

Do zapłacenia podatku przelewem służą specjalne druki (inne niż zwykłe, powszechne), w których należy obowiązkowo wypełnić następujące informacje:

–  imię,

– nazwisko,

– urząd, do którego płacimy podatek,

– numer rachunku urzędu skarbowego (można go znaleźć na stronie internetowej danego urzędu, pytając osobiście w urzędzie lub na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1095334/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+grudnia+2012+r.+-+poz.+58+-,

nr identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) oraz jego rodzaj (N – dla NIP-u, P – dla PESEL-u),

– okres, za który płacimy podatek (dwie ostatnie cyfry roku oraz literę R, oznaczającą rok, np 15R),

– nazwę formularza podatkowego, z którego wynika podatek do zapłaty (np. PIT-37)

 

Program PIT online w każdej sytuacji zapewni najwygodniejsze rozliczenie podatkowe.