Ulga aktywizacyjna

Ulga aktywizacyjna

Ulga aktywizacyjna, to jedna z ulg, która wchodzi w prawa nabyte – oznacza to, że dana ulga już nie obowiązuje, jednak osoby, które nabyły do niej prawo w latach jej obowiązywania mogą wciąż ją odliczać (niewykorzystaną część ulgi).

Komu ulga przysługuje?

Ulga przysługuje osobom, które

  • samodzielnie prowadziły gospodarstwo domowe i zatrudniły do pomocy osobę spoza rodziny
  • zarejestrowały umowę aktywizacyjne w urzędzie pracy oraz
  • ponosiły wydatki z własnej kieszenie na ubezpieczenie zatrudnionych osób.

Ile mogę odliczyć?

Odliczeniu podlega cała kwota poniesiona na wydatki w związku z ubezpieczeniem danej osoby. 
Odliczenie przysługuje po każdym 12-miesięcznym okresie nieprzerwanego trwania umowy.

Możemy odliczyć tylko wydatki poniesione do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.