Ulga dla krwiodawców

Ulga dla krwiodawców

Nasstępną ulgą z tytułu darowizn jest nieodpłatne przekazanie krwi – oddanie krwi.

Komu przysługuje?

Darowiznę z tytułu oddania krwi mogę odliczyć osoby, które oddały nieodpłatnie krew lub jej składniki i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Jaki jest limit odliczenia?

Aby wyliczyć wartość darowizny z tytułu oddania krwi należy pomnożyć przez 130 (ekwiwalent za litr krwi) wartość oddanej krwi wyrażonej w litrach.
Czyli gdy oddaliśmy 450 ml krwi kwotę obliczamy w następujący sposób: 0, 45*130= 58, 5 zł
Od dochodu możemy odliczyć 58, 5 zł – gdy oddaliśmy 450 ml krwi.

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego nie może przekroczyć 6% dochodu.

Obliczoną ulgę z tytułu oddania krwi wykazujemy w PIT-O.