Ulga internetowa

Ulga internetowa

Ulga internetowa w 2019 r. wciąż przysługuje. Jednakże nie każdy może z niej skorzystać.

Ulgę internetową mogą odliczyć osoby, które korzystają z niej po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczały ją w poprzednim roku. Ulgę na internet można rozliczyć tylko w dwóch następujących po sobie latach kalendarzowych. Jeśli po raz pierwszy (i tylko raz) odliczyliśmy ulgę np. w roku 2012 r. to w 2019 już nie mamy prawa aby z niej skorzystać.

Ile możemy odliczyć?

Odliczamy wydatki faktycznie poniesione jednak nie więcej niż 760 zł rocznie. Możemy odliczyć wydatki na korzystanie z internetu w dowolnej formie (laptop, telefon) i z dowolnego miejsca (nawet z kafejki internetowej). Musimy jedynie mieć dokumenty potwierdzające wydatki na internet, wysokość wydatków oraz przez kogo te wydatki zostały poniesione. W dokumencie musi być jasno wykazana cena za internet.