Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna

PIT 2019 to nowe zasady ulgi prorodzinnej. Nowa ulga obowiązuje od 2014 r ( w Picie składanym za rok 2013).

Wysokość nowej ulgi zależy od wysokości dochodów oraz od liczby dzieci. Gdy rodzice wychowują jedno dziecko wtedy ulga jest ograniczona dochodem, natomiast gdy rodzice wychowują co najmniej dwójkę dzieci – dochód nie ma znaczenia.

Komu ulga przysługuje?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom wychowującym:

  • dzieci małoletnie (do uzyskania 18 roku życia lub do dnia zawarcia ślubu) – bez względu na wysokość oraz rodzaj dochodu dzieci,
  • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną – bez względu na ich wiek oraz dochody,
  • dzieci, które uczą się lub studiują do ukończenia 25 roku życia, które w ubiegłym roku nie uzyskały dochodu większego niż 3089 zł (do dochodu dzieci nie wlicza się renty).

Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Ile można odliczyć?

1. Wychowujemy jedno dziecko

Ulga zależy od dochodów rodziców – aby móc skorzystać z ulgi dochód nie może przekroczyć w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim: 56 000 zł, natomiast w przypadku małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko: 112 000 zł. Gdy dochody nie przekraczają tych kwot wtedy ulga wynosi 92, 76 zł miesięcznie, czyli 1112, 04 zł rocznie.

2. Wychowujemy dwójkę dzieci.

Przy dwójce dzieci wysokość dochodów nie ma znaczenia, aby móc odliczyć ulgę.
Ulga wynosi 92, 76 zł miesięcznie na każde dziecko.
Roczna ulga na dwójkę dzieci wynosi 2224, 08 zł.

3. Wychowujemy trójkę dzieci.

Wysokość dochodów nie ma znaczenia.

Ulga wynosi:
na dwójkę dzieci: po 92, 76 zł miesięcznie na każde dziecko
na trzecie dziecko: 139, 01 zł miesięcznie.
Roczna ulga na trójkę dzieci wynosi: 3892, 80 zł

4. Wychowujemy co najmniej czwórkę dzieci.

Wysokość dochodów nie ma znaczenia.

Ulga wynosi:
na dwójkę dzieci: po 92, 76 zł miesięcznie na każde dziecko
na trzecie dziecko: 139, 01 zł miesięcznie
na czwarte i każde następne dziecko: po 185, 34 zł miesięcznie.
Roczna ulga dla czwórki dzieci:  6116, 88 zł

Ulgę liczymy za pełne miesiące, czyli jeżeli dziecko urodziło się 29.01 to przysługuje nam ulga za cały styczeń.

Kiedy ulga na dziecko nie przysługuje?

Ulga prorodzinna nie przysługuje, gdy:

  • dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19%,

UWAGA! Uzyskiwanie przez dziecko dochodów z najmu objętego ryczałtem realizowanego poza działalnością gospodarczą nie powoduje utraty prawa do ulgi rodzinnej.

  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • dziecko wstąpiło w związek małżeński.