W roku 2016 (czyli w rozliczeniu PIT za 2016r) wciąż można rozliczyć ulgę internetową – prawo do takiego odliczenia mają wyłącznie te osoby, które jeszcze wcale nie odliczały ulgi internetowej lub rozliczały ją po raz pierwszy w roku ubiegłym.
Prawo do odliczenia ulgi internetowej przysługuje tylko w dwóch następująco po sobie kolejno latach kalendarzowych – czyli rozliczając ulgę po raz pierwszy w roku ubiegłym (2015) ostatnim rokiem,
w którym możemy odliczyć internet jest rok obecny (2016). Jeśli po raz pierwszy rozliczaliśmy internet w roku 2013 lub wcześniej, to już nie mamy prawa do odliczenia ulgi w obecnym roku (2016).
Podpowiadamy, co zrobić, jeśli jako małżeństwo odliczyliśmy internet w ubiegłych latach.
Jeśli jako małżeństwo odliczaliśmy ulgę wcześniej niż rok temu, to wystarczy, że zmienimy dane na fakturach od dostawcy internetowego. Jeśli do tej pory rachunki opiewały na męża, to wystarczy, że teraz bedą wystawiane na żonę lub analogicznie – jeśli rachunki do tej pory były wystawiane na żonę, to wystarczy, że teraz będą zawierały dane męża. Takie rozwiązanie pozwoli nam przedłużyć odliczanie ulgi w dwóch kolejnych latach.