Ulga na powrót

Ulga na powrót

Osoby, które pracowały za granicą w swoim zeznaniu rocznym (np. PIT-36) mogę odliczyć tzw. ulgę zagraniczną (jest ona używana zamiennie z nazwami „ulga na powrót” lub „ulga zagraniczna”.

Kto może odliczyć ulgę zagraniczną?

Ulgę abolicyjną mogą odliczyć osoby, które w roku, za który składają PIT pracowały za granicą. (np. gdy za granicą pracowaliśmy w 2014 r., to ulgę możemy odliczyć w Picie składanym do 30.04.2019, tzw. PIT 2019) – w tym Picie ujmujemy również inne dochody uzyskane w roku 2014 a także dochody z zagranicy). Ulgę mogą odliczyć, które również prowadziły za granicą działalność gospodarczą.

Ulga przysługuje osobom, które pracowały w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z użyciem metody odliczenia proporcjonalnego. Osobom, które pracowały w krajach z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją ulga na powrót nie przysługuje.
Jeżeli z danym państwem Polska nie ma podpisanej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

Ulga ta ma na celu wyrównanie szans dla osób, które pracowały w krajach z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego. Ponieważ pracując w tych krajach mamy obowiązek w Polsce rozliczyć dochody uzyskane na ich terytorium, natomiast pracując w krajach z użyciem metody wyłączenia z progresją nie musimy w Polsce rozliczać dochodów uzyskanych na ich terenach – w Polsce są one zwolnione z podatku.

UWAGA! Niektóre z krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o stosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego są zaliczane do tzw. rajów podatkowych (stosują szkodliwą konkurencję podatkową). Pracując w tych krajach – mimo metody odliczenia proporcjonalnego – nie przysługuje nam ulga abolicyjna. Jakie kraje należą do rajów podatków przeczytasz w osobnym artykule RAJE PODATKOWE.

Ile można odliczyć?

Odliczeniu (od podatku pomniejszonego o składki zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją.

Aby obliczyć jak wysoka ulga nam przysługuje musimy obliczyć kwotę hipotetycznego podatku, jaki zapłacilibyśmy stosując metodą wyłączenia z progresją, obliczyć podatek jaki jest do zapłacenia stosując metodę odliczenia proporcjonalnego. A następnie odjąć kwotę mniejszą od większej. Różnica to kwota ulgi abolicyjnej, którą wpisujemy w PIT-O, w pole 43 „ulga, o której mowa w art. 27 g ustawy”.

Nie wiesz, jak obliczyć ulgę zagraniczną skorzystaj z darmowego programu PIT 2019 – rozliczysz wszystkie swoje dochody w 5 minut i wyślesz PIT online.